Osteotomie je operační metoda, při které korigujeme (rovnáme) osu končetiny s cílem zabránit nerovnoměrnému a často enormnímu přetěžování pouze určité části kolenního kloubu. Osteotomií korigujeme jak kolena do „O“, tak i kolena do „X“. Častěji se určitě setkáváme s „óčkama“, u kterých dochází k přetěžování zejména vnitřní strany kolena. Cílem osteotomie je, aby byla zátěž během chůze/běhu rozprostřena rovnoměrně mezi oba kompartmenty kolena.

Knee osteotomy is a surgical method in which we correct (straighten) the axis of the limb in order to prevent uneven and often enormous overloading of only a certain part of the knee joint. Osteotomies correct both „O“ and „X“ knees. More often, we certainly encounter „ouches“, in which the inner side of the knee in particular is overloaded. The aim of the osteotomy is to spread the load evenly between the two compartments of the knee during walking/running.

Více o osteotomii kolena včetně několika videí s podrobným vysvětlením také najdete zde.

Ke stažení v pdf. (pro tisk)

Osteotomie kolena – informační leták – CZ verze

Knee osteotomy – information flyer – pdf. printable version English

 

Osteotomie kolena - záchrana kolena před umělým kloubem