Náhrada kyčle

Základní pojmy

Endoprotéza = náhrada kloubu (umělý kloub)
TEP = totální (kompletní) náhrada kloubu, nejčastější typ
CKP = částečná náhrada poškozené části kloubu, hlavně u starších pacientů po zlomeninách krčku

Co je umělá náhrada kyčle?
Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Náhrada kyčle patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň), po zlomeninách krčku a nekrózy hlavice stehenní kosti.

Jaké  implantáty se použivají?

Náhrada kyčelního kloubu se skládá z jamky (nahrazující původní jamky na pánvi), dříku (umístěný ve stehenní kosti), hlavičky a artikulační vložky (nejčastěji polyetylén, keramika atd.). Implantáty se dělí podle upevnění ke kostnímu lůžku na cementované nebo necementované. Někdy se kombinují. Volba typu implantátu závisí na věku, stavu kostního lůžka a na řadě dalších faktorů.

 

Totální endoprotéza kyčle (TEP)

Průběh náhrady kyčle

PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE

Před operací

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Vyloučení infekčního ložiska v těle před operací

Kromě interního předoperačnho vyšetření, jsou nutné u náhrady kloubu provést další vyšetření k vyloučení skrytého infekčního ložiska – zubní vyšetření, ORL (výtěr z krku a mandlí), rozbor moče a u žen gynekologické vyšetření. V případě nálezu infekce v dané oblasti je nutné přeléčení antibiotiky, jinak hrozí riziko pooperační infekce a bude nutné operaci odložit.

Odběr vlastní krevní transfuze

Před operací si můžete nechat odebrat 1-3 vlastní krevní transfuze (autotransfuze), které jsou Vám navráceny zpět po operaci v případě potřeby. Odběr autotransfuzí se provádí na transfuzním oddělení. Podrobnější pokyny jak postupovat Vám sdělí lékař při objednání k operaci.

Léky na ředění krve je třeba vysadit před operací

Léky na ředění krve by mohly ovlivnit krvácení během operace. Tzn. Anopyrin a jiné léky na ředění krve je nutné vysadit minimálně 7 dní před operací. Léky v žadném případě však nevysazuje sami, pouze po domluvě se svým praktickým lékařem. Nejčastěji budete převedeni na jednoduchou injekční aplikaci nízkomolekulárního heparinu.

Je vhodné si s předstihem zajistit lázně nebo rehabilitaci?
Ano, doporučuji si s předstihem vybrat lázně nebo rehabilitační zařízení a zamluvit si termín překladu. Plánovaný překlad na rehabilitaci či do lázní je většinou 6.-8. den po náhradě kloubu.

Je možné si připlatit za „lepší“ implantát?

V současné době zákony v ČR neumožňují si vybrat a připlatit za „lepší“ implantát. Volba typu implantátu má jasně stanovená pravidla – podle věku, stavu kosti a dalších faktorů.

OPERAČNÍ INFORMACE

Operace

Náhrada kloubu je na řadě specializovaných pracovišť rutinní operací, ale jedná se o náročnou operaci.

U náhrady kyčle se volí buď celková nebo svodná (spinální) anestezie do páteře. Volba typu anestezie je zcela v režii anesteziologa, nikoliv ortopeda.

Operace trvá většinou:

Náhrada kyčle trvá cca 1-2 hodiny.

Typy implantátu 

Implantáty u náhrady kyčle se dělí podle typu upevnění ke kostnímu lůžku na cementované (implantát drží ke kosti pomocí kostního cementu) nebo necementované. Volba typu implantátu záleži na stavu kosti a řadě dalších faktorů.

INFORMACE O HOSPITALIZACI

Hospitalizace

Příjem k hospitalizaci: termín nástupu k operaci stanoví lékař při objednání k operaci, většinou je to den před operací.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

V nemocnici: 5–8 dní (z toho 1-2 na JIP), poté překlad na rehabilitaci(do lázní)

Lázně/rehabilitace: 2-3 týdny

Nejčastější dotazy

Jak bude probíhat rehabilitace po operaci?

Od prvního pooperačního dne se budete moct posazovat na lůžku. Od druhého dne již budete moct za asistence fyzioterapeuta postavit a udělat několik kroků o berlích.

Jak se dostanu do lázní nebo na rehabilitaci po propuštění z nemocnice?

Odvoz na rehabilitaci nebo do lázní bude zajištěn sanitkou.

INFORMACE O REKONVALESCENCI

Rekonvalescence a pooperační režim

Rekonvalescence po náhradě kyčle trvá přibližně 3-4 měsíců. Průběh pooperačního období se u každého pacienta může lišit, s ohledem na věk a celkový zdravotní stav.

Nejčastější dotazy 

Jak správně rehabilitovat po náhradě kyčle?

Najdete podrobněji na tomto odkazu.

Jak dlouho budu muset chodit o berlích po náhradě kyčle?

Délka odlehčení o berlích je přibližně 4-6 týdnů. Nejprve se používají podpažní berle (cca 14 dní), poté se přechází na francouzské berle. Délka chůze o berlích se však může lišit podle doporučení operatéra.

Jaké jsou rizikové polohy, vhodný režim po náhradě kyčle?

Nedoporučuje se sedat do hlubokého, překřížit končetiny, spát na operovaném boku, výrazně se předklánět, klekat, dřepat, skákat, dlouho stát či nosit těžké břemena. Dbejte opatrností při chůzi ze/do schodů. Chraňte se před pádem.

Jaké pomůcky jsou doporučené u náhrady kyčle?

sedačka na vanu, protiskluzová podložka, nástavec na WC, madla k vaně či sprchovému koutu, dlouhá obouvací lžíce, podavač na zvedání předmětů ze země.

Může se náhradou kyčle prodloužit končetina?

Ano, po operaci kyčle může dojít k prodloužení končetiny. Je to často za cenu dostatečné stabilitu kloubu. Rozdíl v délce končetin je však možné snadno řešit pomocí vložek do bot popř. podpatěnky.

Jaký výsledek můžu očekávat od náhrady kloubu?

Úleva od bolesti, zlepšení funkce kloubu.

Sport a pohybové aktivity po náhradě kyčle

Doporučují se méně fyzicky náročné aktivity, lehký rekreační sport. Sportovní aktivity jsou možné po poradě s lékařem, nejdříve po 6-ti měsících od operace.

Vhodné aktivity – cvičení, protahování, udržování celkové kondice, kolo, turistika a nordic walking po zpevněných a rovných cestách.

Nevhodné aktivity – tenis, squash, bojové sporty, fotbal, basketball či jiné míčové sporty, sjezdové lyžování a horolezectví. 

Kdy mohu řídit automobil?

Automobil lze řídit nejdříve za 6 týdnů od operace po kompletním rozcvičení pohybu kloubu. Vhodná je nejdříve konzultace lékaře.

Co intimní život po náhradě kyčle?

Zpočátku je doporučena zdrženlivost v intimním životě. Pro ženy představuje nejmenší riziko poloha na zdravém boku s polštářem mezi koleny nebo na zádech s nataženou operovanou dolní končetinou. U mužů je vhodná poloha na zádech.

Návrat zpět do zaměstnání?

Záleží na charakteru zaměstnání. Většinou je to období po 3 měsících od operace u sedavého zaměstnání. U fyzicky náročného až 6 měsíců, u velmi fyzicky náročného povolání se doporučuje změna pracovní pozice.

Cestování letadlem

V případě cestování leteckou dopravou budete potřebvat Průkaz nositele implantátu. Ten si můžete vyžádat u svého operatéra.

Komplikace

Jaké mohou být komplikace spojené s náhradou kyčle?
Vykloubení (luxace), porucha hojení rány, omezený pohyb, trvající bolesti, zlomenina, infekce, trombóza, plicní embolie

Jak se může projevit infekce v kloubu?
Počínající infekce se může projevit zvýšením tělesné teploty, zarudnutím rány, sekrecí z rány, mokváním, narůstající bolesti a otokem kloubu, popř. náhlým zhoršením funkce a pohyblivosti kloubu. Pokud máte výše uvedené příznaky, doporučuji včasnou konzultaci na ambulanci.

}
INFORMACE O ŽIVOTNOSTI NÁHRADY

Životnost náhrady

Jak dlouho vydrží implantát?
Životnost implantátu je zcela individuální. Obecně se uvádí životnost náhrady cca 15-17 roků. Záleží na řadě faktorů – např. na aktivitě pacienta, věku, nadváze, přidružených onemocnění apod.

Jak se postupuje v případě opotřebení, uvolnění náhrady po letech?
Pokud dojde k selhání implantátu provádí se výměna za nový (reimplantace). Tyto reoperace jsou však mnohem náročnější a spojené s vyšším rizikem celé řady komplikací. V některých případech již nález na kosti neumožňuje umístit nový implantát.