Dětská mozková obrna (zkráceně DMO, anglicky cerebral pulsy) je stav, který ovlivňuje pohyb a držení těla. Je způsoben poškozením mozku před, během nebo krátce po narození. Toto poškození mozku je trvalé, ale nezhoršuje se s časem.

Jaké jsou příčiny vzniku DMO?

Komplikace při porodu, kdy mozek není dostatečně zásobován kyslíkem.

Infekce v matčině těle během těhotenství (infekce, které prochází placentou „TORCHES“ – Toxoplazmóza, Ostatní, Rubeola – zarděnky, Cytomegalovirus, Herpes virus, Syfilis).

Předčasný porod.

Úrazy hlavy v raném věku.

Jaké jsou druhy dětské mozkové obrny?

Spastická: Ztuhlost svalů, kontraktury, což může způsobit nepřirozené postavení končetin.

Dyskinetická: Nekontrolované, mimivolní pohyby.

Ataxická: Problémy s rovnováhou a koordinací pohybů.

Ortopedická problematika DMO

Kvůli snížené stimulaci růstu sarkomerů dochází k nerovnováze mezi růstem svalů a kostí.

Vznikají svalové kontraktury, zlomeniny, dosové deformity hodních končetin, může dojít k vykloubení kyčlí, rozvoje defomit páteře a deformitám nohou.

Jak se léčí DMO?

Léčba DMO je multioborová, spolupráce neurologa, ortopeda a fyzioterapeuta. Neurolog například aplikuje botulotoxin do míst svalových stažení. Léčba se zaměřuje na zlepšení schopností a kvality života člověka s DMO mohou to být terapie (fyzikální, řečová), léky na úlevu od svalové tuhosti nebo operace. Důležité si uvědomit, že ačkoli DMO nelze „vyléčit“, s vhodnou péčí a podporou mohou mnozí postižení žít aktivní a naplňující život.

Operační léčba z pohledu ortopeda?

Kyčelní kloub

Léčba v oblasti kyčelního kloubu se zaměřuje zejména na prevenci vykloubení kyčlí. Dochází ke kontrakturám přitahovačů stehna (adduktorů), což vede k tvarovým změnám horní části stehenní kosti (valgizace krčku) a následnému vykloubení. Operační se provádí protnutí addukotrů (adduktorotomie), prodloužení/tenotomie šlachy m. iliopsoas.

Kolenní kloub

V oblasti kolenního kloubu se rozvíjí flekční kontraktura kolenního kloubu v důsledku stažení (spasticity) hamstringů, mění se postavení čéšky (patela alta). Operačně se provádí prodloužení (prolongace) hamstringů, zkrácení ligamentum patellae popř. deflekční osteotomie dolní části stehenní kosti.

Hlezenní kloub

Nejčastěji kontraktura lýtkového svalu (m. gastrocnemius) dochází k postavení nohy špičkou dolů (ekvinozita nohy). Provádí se prodloužení v místo muskulotendinozním přechodu.