Noha

Úvod a anatomie nohy

Noha je koncová část dolní končetiny, která se nachází pod úrovní hlezenního kloubu. Dělí na tři části: zánártní, nárt a prsty. Zánártí je anatomicky tvořeno sedmi zánártními kostmi: kost hlezenní (talus), kost patní (calcaneus), kost loďkovitá (os naviculare), kost krychlová (os cuboideum), zevní klínová kost (os cuneiforme laterale), střední klínová kost (os cuneiforme intermedium) a vnitřní klínová kost (os cuneiforme mediale). Před zánártními kostmi se nachází nárt (tarzus), v kterém je umístěno pět nártních kostí (metatarzy). První metatarz (palcový) je nejmohutnější a pod její hlavicí se nacházejí dvě sezamské kosti.

Nejčastější diagnózy

Jak se léčí ztuhlý palec (hallux rigidus)?
Příčinou ztuhlého palce (hallux rigidus) je degenerativní onemocnění (artróza) základního kloubu palce. Artróza tohoto kloubu vede k omezení hybnosti a bolestem zejména při chůzi, běhu nebo jiné sportovní aktivitě. Rozsah operačního výkonu se volí podle stupně artrózy. V počátečních stadiích se provádí operace, při které se zachová kloub a odstranění se pouze kostěné výrůstky (cheilectomie). V pokročilých stadiích se přistupuje k dekompresi kloubu s resekcí kloubních ploch (interpoziční artroplastikou, Kellerova operace), artrodéza kloubu nebo umělá náhradou kloubu.
Jaké jsou možnosti léčby vbočeného palce (hallux valgus)?

Vbočený palec (hallux valgus) je nejčastější získanou deformitou přednoží. Vbočený palec vzniká a vyvíjí se zejména nepřiměřeným a opakovaným přetěžováním nohy v nevhodné obuvi (chůze na podpatcích, obuv s úzkou špičkou apod.). Působí bolest v obuvi na vnitřní strany palce s bolestivým otlakem. Operačně se provádí operace rovnající palec. Výkonů v této oblasti je velká řada a rozdělují se na výkony na měkkých tkáních nebo na kostech (osteotomie).

Co je to patní ostruha a jaká je terapie?
Patní ostruha (calcar calcanei) patří mezi časté problémy v ortopedické ambulanci. Projevuje se bolest ze spodní část paty při větší fyzické zátěži, později i při běžné chůzi. Charakteristická je tzv. ranní startovací bolest. Nejčastěji se volí konzervativní terapie (obstřik, kolagen, plazma, ultrazvuk, rázová vlna, popř. rentgenové ozáření). K operační terapii se přistupuje po vyčerpání konzervativní terapie a provádí se artroskopicky (odstranění kostěného výrůstku).
Co je to plantární fasciitida?
Jedná se o zánětlivé onemocnění vazivové struktury nohy, která se nazývá plantární aponeuróza. Projevuje se podobně jako bolest u patní ostruhy. Bolest se typicky objevuje ráno při prvním došlapu. Nejčastěji se volí konzervativní terapie (obstřik, kolagen, plazma, ultrazvuk, rázová vlna, popř. rentgenové ozáření). K operační terapii se přistupuje po vyčerpání konzervativní terapie a provádí se artroskopicky (povolení úponu fascie). Operace se provádí v celkové anestezii nebo svodné anestezii.

Typy operací

Operace ztuhlého palce

Operačně se hallux rigidus řeší buď odstraněním kloubních vyrůstků (cheilectomie), dekompresí kloubu s resekcí kloubních ploch (interpoziční artroplastika, Mayo-Kellerova operace), atrodézou (ztužením) nebo umělou náhradou kloubu. Operace se provádí v celkové anestezii nebo svodné anestezii.

Cheilectomie trvá přibližně 30-40 min.
Interpoziční artroplastika (Mayo-Keller) trvá přibližně 30-40 min.
Artrodéza kloubu palce trvá přibližně 60 min.
Náhrada kloubu palce trvá přibližně 60-90 min.

Operace vbočeného palce

Operačně se upravuje palec do správného postavení. Výkonů v této oblasti je velká řada. Téměř ve všech případech je nezbytné provést k dostatečné korekci a zabránění recidivy současně výkon na kosti, tzv. protnutí kosti (osteotomie). Úpravou tvaru kosti se následně změní postavení celého palce. V posledních letech je možné tyto výkony provádět i miniinvazivně. Operace vbočeného palce se provádí v celkové nebo svodné anestezii.

Operace vbočeného palce trvají přibližně 30-90 min

Operace ostruhy patní kosti

Patní ostruha se odstraňuje miniinvazivně artroskopicky pomocí kostní frézy. Operace se provádí v celkové anestezii nebo svodné anestezii.

Operace vbočeného palce trvají přibližně 30-60 min