RAMENO

Úvod a anatomie ramena

Rameno (ramenní kloub – latinsky: articulatio humeri) má ze všech kloubů v lidském těle největší rozsah pohybu. Je to dáno zejména jeho anatomickou stavbou a funkcí všech ostatních kloubů a svalů pažního pletence. Vlastní ramenní kloub spojuje dvě kosti – lopatku (scapula), na které se nachází jamka ramenního kloub a pažní kost (humerus) tvořící hlavici kloubu. K ramennímu kloubu se řadí také skloubení mezi klíční a hrudní kostí.

Nejčastější diagnózy

Co se představím pod pojmem ruptura rotátorové manžeta?

Jedná se o skupinu svalů začínajících na lopatce a upínající se na pažní kost. Jejich průběh tvoří strop ramenního kloubu. Hlavní funkcí těchto svalů, jak napovídá název „rotátorová“, je rotace pažní kosti a současně pomáhají v odpažení horní končetiny od těla. Více informací o rotátorové manžetě najdete zde.

Co způsobuje nestabilitu („vyskakování“) ramena?

Rameno je kloub se největším rozsahem pohybu v těle. Nestabilita ramena může být způsobena buď volností kloubního pouzdra (často vrozeně) nebo poškozením struktur při úraze s vykloubením ramena. Více o nestabilitě ramena najdete zde.

Adhesivní kapsulitida neboli zmrzlé rameno?

Jde o náhle vzniklou bolestivost ramenního kloubu s omezením hybnosti všemi směru. Častou příčinou je prochladnutí, stavy po dlouhém nošením ortézy po úraze a někdy se příčina nenajde. Více informací o zmrzlém ramenu najdete zde.

Jak se řeší kalcifikace (zvápenatění) v oblasti ramenního kloubu?

Ke kalcifikaci (zvápenatění) dochází nejčastěji ve svalech rotátorové manžety. Kalcifikací se rozumí ukládání solí vápníku do svalů. Tyto kalcifikace se odstraňují artroskopicky. Bývají spojeny s prasklinou svalů, proto je nutné po vypuštění kalcifikací i sešití svalů.

Co je to SLAP léze?

Jde o různě rozsáhlé poranění horní části chrupavčitého lemu podél jamky ramena (labra) kam se upíná dlouhá šlacha dvouhlavého svalu pažního (bicepsu). Dochází k němu nejčastěji při prudkém pohybu nad hlavou (při tzv. overhead aktivitě). Např. u nadhazovačů, smečařů apod. Více informací najdete zde.

Poranění AC skloubení?

Zkratka AC se používá pro kloub mezi klíční kostí a výběžkem z lopatky akromiem (akromioklavikulární kloub) . V oblasti AC skloubení se nejčastěji setkáváme s vykloubením (tzv. AC luxací), ke které dochází nejčastěji při přímém pádu na rameno nebo nataženou končetinu. Více informací o vykloubení AC skloubení najdete zde.

Typy operací

Artroskopie ramena

Miniinvazivní endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur. Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta.

Prostá artroskopie trvá cca 30-40 min.

Stabilizace ramena trvá cca 60 min.

Sešití svalů rotátorové manžety trvá cca 60-90 min. 

Stabilizace AC skloubení trvá cca 60 min.

Náhrada ramena

Náhrada ramenního kloubu patří mezi méně časté náhrady kloubu. Hlavní příčinou je pokročilá artróza ramenního kloubu např. po zlomeninách hlavice pažní kosti, u revmatiků apod. Při této operaci se nahrazuje jamka ramenního kloubu a horní část pažní kosti umělým implantátem.

Náhrada ramena trvá cca 1,5-3 hod.