RAMENO

Úvod a anatomie ramena

Rameno (ramenní kloub – latinsky: articulatio humeri) má ze všech kloubů v lidském těle největší rozsah pohybu. Je to dáno zejména jeho anatomickou stavbou a funkcí všech ostatních kloubů a svalů pažního pletence. Vlastní ramenní kloub spojuje dvě kosti – lopatku (scapula), na které se nachází jamka ramenního kloub a pažní kost (humerus) tvořící hlavici kloubu. K ramennímu kloubu se řadí také skloubení mezi klíční a hrudní kostí.

Nejčastější diagnózy

Co se představím pod pojmem ruptura rotátorové manžeta?

Jedná se o skupinu svalů začínajících na lopatce a upínající se na pažní kost. Jejich průběh tvoří strop ramenního kloubu. Hlavní funkcí těchto svalů, jak napovídá název „rotátorová“, je rotace pažní kosti a současně pomáhají v odpažení horní končetiny od těla. Při úraze nebo v rámci degenerativních změn může dojít k roztržení (ruptuře) svalů rotátorové manžety a v případě klinických potíží (nemožnost zvednout končetin, učesat se apod.) je volbou operační řešení – nejčastěji artroskopická rekonstrukce.

podrobnější informace zde (video, ČR)

Co způsobuje nestabilitu („vyskakování“) ramena?

Rameno je kloub se největším rozsahem pohybu v těle. Nestabilita ramena může být způsobena buď volností kloubního pouzdra (často vrozeně) nebo poškozením struktur při úraze s vykloubením ramena. Zatímco volnost kloubního pouzdra se nejčastěji řeší konzervativně rehabilitací, ve výjimečných případech operačně. Poúrazová nestabilita, opakované „vyskakování ramena“ se řeší hlavně artroskopickou stabilizací.

Adhesivní kapsulitida neboli zmrzlé rameno?

Jde o náhle vzniklou bolestivost ramenního kloubu s omezením hybnosti všemi směru. Častou příčinou je prochladnutí, stavy po dlouhém nošením ortézy po úraze a někdy se příčina nenajde. Nejprve se provádí obstřik a cílené rehabilitace pohybu. V případě, že konzervativní terapie není úspěšná, pak se volí artroskopie s uvolněním kloubního pouzdra, popř. uvolnění pohybu v celkové narkóze. Více informací o zmrzlém ramenu najdete zde.

Jak se řeší kalcifikace (zvápenatění) v oblasti ramenního kloubu?

Ke kalcifikaci (zvápenatění) dochází nejčastěji ve svalech rotátorové manžety. Kalcifikací se rozumí ukládání solí vápníku do svalů. Tyto kalcifikace se odstraňují artroskopicky. Bývají spojeny s prasklinou svalů, proto je nutné po vypuštění kalcifikací i sešití svalů.

Co je to SLAP léze?

Jde o různě rozsáhlé poranění horní části chrupavčitého lemu podél jamky ramena (labra) kam se upíná dlouhá šlacha dvouhlavého svalu pažního (bicepsu). Dochází k němu nejčastěji při prudkém pohybu nad hlavou (při tzv. overhead aktivitě). Např. u nadhazovačů, smečařů apod. Podle stupně poranění se volí operační řešení – artroskopická stabilizace.

podrobnější informace zde (video, ENGLISH)

Poranění AC skloubení?

Zkratka AC se používá pro kloub mezi klíční kostí a výběžkem z lopatky akromiem (akromioklavikulární kloub) . V oblasti AC skloubení se nejčastěji setkáváme s vykloubením (tzv. AC luxací), ke které dochází nejčastěji při přímém pádu na rameno nebo nataženou končetinu. Podle stupně vykloubení se řeší buď konzervativně ortézou nebo při velkém posunu operačně artroskopickou stabilizací.

podrobnější informace zde (video, ENGLISH)

Typy operací

Artroskopie ramena

Miniinvazivní endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur. Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta.

Prostá artroskopie trvá cca 30-40 min.

Stabilizace ramena trvá cca 60 min.

Sešití svalů rotátorové manžety trvá cca 60-90 min. 

Stabilizace AC skloubení trvá cca 60 min.

Náhrada ramena

Náhrada ramenního kloubu patří mezi méně časté náhrady kloubu. Hlavní příčinou je pokročilá artróza ramenního kloubu např. po zlomeninách hlavice pažní kosti, u revmatiků apod. Při této operaci se nahrazuje jamka ramenního kloubu a horní část pažní kosti umělým implantátem.

Náhrada ramena trvá cca 1,5-3 hod.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00