Artroskopie kyčle

Základní pojmy

Co je artroskopie (ASK)?

Jedná se o miniinvazivní metodu (přístup do kloubu jen z malých přístupových ran v oblasti kyčle), která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur. Při ASK se používá kamera s optikou a pomocí nástrojů se ošetření nitrokloubní struktury. Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta.

Artroskopie kyčle patří mezi méně časté artroskopické operace. Kyčelní kloub je méně prostorný, uložený hluboko ve svalech a proto je hůře přístupný artroskopicky. Při artroskopii kyčle se často používá také rentgen. Artroskopie kyčle se provádí výhradně na specializovaných pracovištích.

Nejčastější artroskopické operace v oblasti kyčelního kloubu:

odstranění kostních návalků na hlavici stehenní kosti a jamce pánevní kosti způsobující femoroacetabularní impingement, sešití roztrženého labra (chrupavčitý lém kolem jamky), ošetření kloubní chrupavky.

Průběh operace artroskopie kyčle

PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE

Před operací

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

OPERAČNÍ INFORMACE

Operace

Nejčastěji se volí celková anestezie. Je možné si také vybrat svodnou anestezii (tzv. spinální) do páteře. Trvá přibližně 1-2 hod.

Operace trvá většinou:

Trvá přibližně 1-2 hod.

INFORMACE O HOSPITALIZACI

Hospitalizace

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

cca 3-4 dny

INFORMACE O REKONVALESCENCI

Rekonvalescence a pooperační režim

Vytažení stehů – za 10 – 14 dnů po operaci.

Rehabilitace – pasivní cvičení pohybu (pomocí přístroje) téměř ihned po operaci, po propuštění z nemocnice ambulantně.

Chůze o berlích – 4-6 týdnů

Ortéza – se u kyčle nepoužívá

Rekonvalescence – přibližně 2-3 měsíce

Sportovní aktivita – nejdříve po zklidnění kloubu cca za 3 měsíce. 

Návrat do zaměstnání – délka pracovní neschopnosti je zcela individuální a zálěží na náročnosti výkonu. U sedavého zaměstnání nejdříve po zklidnění kloubu (tj. 1-2 měsíce). U fyzicky náročného zaměstnání za 2-3 měsíce.

 

Jaké mohou být komplikace po artroskopii?
Porucha hojení rány, infekce, trombóza, nekróza hlavice stehenní kosti, plicní embolie