Koleno

Úvod a anatomie kolena

Kolenní kloub (articulatio genus) je nejsložitější kloub v lidském těle. Kolenní kloub se skládá v horní části z kloubní plochy stehenní kosti (femuru) ve formě dvou výběžků (kondylů), ve spodní části pak z kloubní plochy holenní kosti (tibie). Tvar a stabilita kloubní jamky je doplněna dvěma postranními poloměsíčitými chrupavčitými útvary – menisky (vnitřním – mediálním a vnějším – laterálním).

Kloub je dále stabilizován vazivovým aparátem: zkřížené vazy – přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius) a zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius), vazy kloubního pouzdra – především postranními kolenními vazy a šlachou čtyřhlavého stehenního svalu v přední části.

Mezi nejčastěji poškozené struktury patří menisky, přední/zadní zkřížený vaz a kloubní chrupavka.

Nejčastější diagnózy

Jak se léčí roztržený meniskus (ruptura)?

Meniskus je chrupavčitá ploténka, která se nachází v kloubu v prostoru mezi chrupavkou stehenní a holenní kosti. Máme celkem dva menisky, zevní (meniscus lateralis) a vnitřní (meniscus medialis). Hlavní funkcí menisků je ochrana kloubní chrupavky před nárazy, vyrovnává kloubní nerovnosti a redistribuuje kloubní tekutinu. Poranění menisků je jedno z nejčastějších úrazových postižení kolenních kloubů, vzniká většinou po špatném došlapu, při sportu rotačním mechanismem. Vnitřní meniskus je mnohem častěji poraněný než zevní. Roztržený meniskus se ošetřuje výhradně artroskopicky buď odstraněním jeho poškozené části (tzv. menisectomie) nebo přišitím (sutura) menisku. Přišití menisku je však možné pouze v případě, že trhlina se nachází v prokrvené části. V případě kompletního roztržení menisku se provádí transplantace menisků s cílem zabránit rozvoji časné artrózy kolena.

Jaký je pooperační režim po sešití menisku?

Poraněný meniskus se nejčastěji ošetřuje artroskopicky tak, že se odstraní jeho poškozená část. Meniskus je také možné artroskopicky sešít, ale pouze v případě, že se trhlina (ruptura) nachází v prokrvené části menisku. K přichycení (reinzerci) menisku zpět do původního místa se používají různé artroskopické techniky. Meniskus je možné buď přišít pomocí pevného stehu nebo přichytit zpět pomocí speciálních implantátů. V případě, že se meniskus sešije nebo přichytí pomocí impantátu je potřeba dodržet přísný klidový režim a nosit ortézu minimálně po dobu 3 týdnů od operace tak, aby se vytvořila dostatečně pevná jizva. Podrobnější informace najdete níže v části operace a rekonvalecence.

 

Jaký je postup u roztrženého předního zkříženého vazu?

Přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius, LCA, anglicky ACL) je funkčně velmi důležitým stabilizátorem kolena. Zajišťuje kromě přední stability, také neméně důležitou rotační stabilitu. K poranění předního zkříženého vazu dochází nejčastěji při sportovních úrazech (fotbal, hokej, házená, lyže apod.). Roztržení LCA je charakterizováno pocitem často slyšitelného prasknutí v kolenu s následnou nejistotou a většinou rychle vznikající náplní kolena krví (hemartros). Při bočném násilí může dojít kromě poranění LCA, také k poranění postranních vazů a menisků. Suverénní diagnostikou zobrazovací metodou je magnetická rezonance. V případě izolovaného poranění LCA je postupuje nejprve konzervativně (punkce kloubu, ortéza, rehabilitace). K náhradě zkříženého vazu (plastika LCA) přistupujeme cca po 2-3 měsících od úrazu u pacient s rozvojem nestability nebo u sportovců či aktivních lidí. Principem výkonu je stabilizace kloubu s cílem zabránit rozvoji časné artrózy do budoucna. K náhradě vazu se nejčastěji používají dva vlastní štěpy – BTB nebo šlacha hamstringu (další podrobnosti v sekci operace). Existuje nová operační technika, při které jsme schopni zachránit vlastní přední zkřížený vaz a připevnit ho zpět k původnímu úponu pomocí implantátu (internal brace, fiber tape, „vnitřní ortézy“). Indikace k tomuto výkonu však vyžaduje magnetickou rezonanci, rozpoznání typu ruptury LCA. Tento výkon se provádí se nejpozději do 6 týdnů od úrazu.

Jaké jsou možnosti operační terapie u artrózy kolena?

Artróza kolenního kloubu (gonartróza) představuje jedno z nejčastějších onemocnění kloubu. Jedná se o degenerativní poškození kloubní chrupavky, přiléhajících kostí, okolních vazů a kloubního pouzdra. Hodnotí se 4 stupně artrózy podle rentgenové klasifikace. Zpočátku většinou volíme konzervativní terapii (obstřiky, kloubní výživu – chondroprotektivum, kyselinu hyaluronovou, aplikaci plazmy do kloubu, rehabilitaci, lázně apod.). V případě vyčerpání konzervativní terapie přistupujeme k operačnímu řešení. V prvních stadiích artrózy (I.-II. stupeň) volíme artroskopické ošetření chrupavky a menisků. V případě artrózy se současným vyosením kolena (kolena do „O“ nebo do „X“) se provádí korekční osteotomie s cílem zabránit dalšímu přetěžování poškozené strany kloubu a s velkou nadějí záchrany kolena do budoucna před umělou náhradou kolena. V případě pokročilé artrózy je jedinou možností částečná nebo totální (kompletní) náhrada kloubu. Podrobnější přehled operací najdete níže v sekci typy operací.

Co je to mozaikplastika?

Jako mozaikplastika se označuje operační výkon, při kterém se odebírá kloubní chrupavka s bločkem kosti z jiné nezatěžované části kloubu a přenese se do defektu na chrupavce. Provádí se nejčastěji artroskopicky. Otevřená mozaikplastika se volí například u defektů chrupavky na čéšce, která je obtížněji dostupná artroskopicky.

Existuje náhrada chrupavky a jak se provádí?

V současné době je řada implantátů nahrazující poškozenou chrupavku. Zaleží však vždy na rozsahu poškozené chrupavky. V případě ohraničeného defektu se používají syntetické kolagenové implantáty, které vyplní chybějící chrupavku. Výkony nahrazující kloubní chrupavku se provádí nejčastěji artroskopicky nebo otevřeně z malých nářezů podle lokality a velikosti defektu.

Typy operací

Artroskopie kolena – za hospitalizace

Miniinvazivní endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur (menisků, zkřížených vazů, kloubní chrupavky apod.). Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta a možnost ambulantního provedení výkonu.

Prostá artroskopie trvá cca 15 – 30 minut

 

Artroskopie kolena – ambulantní

Ambulantní výkon v rámci jednodenní chirurgie znamená, že nebudete muset ležet po artroskopii v nemocnici, ale cca za 2 hodiny po výkonu budete propuštěni domů. Ambulantně se provádí nejčastěji ošetření menisků.

Prostá artroskopie trvá cca 15 – 30 minut

 

Nanoskopie kolena

Ambulantní výkon, který se provádí pouze v lokálním znecitlivění pomocí tenké kamery (nanoskopu). Novinkou v diagnostice poraněného kolena. Ve srovnání s magnetickou umožňuje ještě přesnější rozpoznání poškozených menisků, vazů či kloubní chrupavky. Současně umožňuje také ošetření drobných trhlin.

Nanoskopie trvá přibližně 15-20 min.

 

Náhrada předního zkříženého vazu

Náhrada předního zkříženého vazu (plastika LCA) je častou artroskopickou operací. Je to výkon kombinovaný s odběrem štěpu (otevřená operace) a artroskopickou náhradou vazu.

plastika LCA trvá cca 1 hodinu

 

Osteotomie kolena do „O“ (srovnání kolena)

Nejčastější typ osteotomie v oblasti kolena. „Ó-čko“ neboli koleno vyosené ven do strany. Osteotomie je operační metoda, při které se protíná kost s cílem srovnat osovou odchylku kolena. Nespornou výhodou tohoto výkonu je zachování vlastního kloubu.

osteotomie trvá cca 1 hodinu

 

Osteotomie kolena do „X“

„X-ko“ neboli koleno vyosené dovnitř k druhému kolenu. Osteotomie je operační metoda, při které se protíná kost s cílem srovnat osovou odchylku.

Osteotomie trvá cca 1-1,5 hodiny

Náhrada kloubní chrupavky

Provádí se artroskopicky nebo otevřeně z malého nářezu. Buď odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena (mozaikplastika) nebo pomocí kolagenových implantátů, kterými se vyplní defekt na chrupavce.

trvá cca 1 – 1,5 hodiny

 

Stabilizace čéšky

Provádí se artroskopicky buď sešitím a zpěvněním závěsných struktur pomocí stehů, nebo se závěsné struktury posilují pomocí šlachy hamstringů (MPFL).

Častečná náhrada kolena (UNI)

Častečná náhrada kolena je operační metoda, při které se nahrazuje pouze poškozená část umělým implantátem.

Náhrada kolena trvá cca 1 – 1,5 hodiny

Totální náhrada kolena – umělý kloub (TEP)

Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou).

Náhrada kolena trvá cca 1 – 1,5 hodiny

Artrodéza kolena

Operační metoda, při které se ztuží (zpevní, znehybní) kloub v případě velkých kostních změn či poškození vazů neumožňující umístění umělé náhrady kloubu.

Artrodéza kolena trvá cca 1,5 – 2 hodiny

Nejčastější dotazy

Mám problémy s kolenem po úraze na lyžích. Kromě bolesti při pohybu, mám stále otok a při sportu mi koleno jakoby vyskakuje.

Při úraze kolena pravděpodobně došlo k poranění menisku a předního zkříženého vazu, který vám způsobuje pocity nestability při změně směru pohybu. V tomto případě se provádí náhrada zkříženého vazu artroskopicky. Podrobné informace najdete na podstránce operace kolena.

Mám bolestivé koleno do „O“. Je mi 40 roků a hraji rekreačně fotbal a tenis. Vybočení kolena se mi stále zhoršuje, i přestože každý den poctivě cvičím. Je to jen kosmetická vada nebo mi to může nějak poškodit kloub do budoucna?

Koleno do „O“, odborně varózní osová odchylka, patří mezi nejčastější deformity kolena. Záleží na stupni vyosení. Při vyosení kolena do varozity dochází k neustálému přetěžování vnitřní strany kloubu - chrupavky, což může skončit za relativně krátkou dobu těžkou artrózou kolena. V těchto případech je vhodná operace - osteotomie, při které srovnáme koleno a tím zabráníme jeho dalšímu poškozování a máte tak naději, že se vyvarujete v budoucnu i náhradě kloubu. Tento výkon provádím na ortopedické klinice ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je potřeba se objednat ke mně do specializované poradny a provedeme rentgen a zvolíme pro vás co nejlepší postup. Podrobné informace jak se objednat najdete na mém webu v sekci kontakty.

Mám pokročilý stupeň artrózy kyčle. Je mi 35 roků a v dětství jsem se léčil s vrozenou vadou kyčle? Lékař mě objednal na náhradu kloubu. Je vhodná operace v mém věku?

Pravděpodobně se jedná o poškození kloubu vzniklé na podkladě tzv. vývojové dysplazie kyčle. Je to jedna z častých příčin vzniku artrózy u mladších lidí. Pokud se jedná o náhradu kloubu, určitě se snažíme této operace u mladých pacientů vyvarovat. Avšak pokud jsou bolesti, tak výrazné, že vás omezují v běžném denním životě, máte klidové i noční bolesti, pak je náhrada kyčle jedinou možností. Vzhledem k tomu, že náhrada kyčle má životnost kolem 15-17 roků, je pravděpodobné, že se v budoucnu bude muset minimálně ještě jednou vyměnit.

Mám více než půl roku bolesti na zevní straně lokte a nic nezabírá. Hraji aktivně tenis a badminton. Jaké jsou možnosti?

Jedná se s největší pravděpodobností o diagnózu tenisové lokte, odborně radiální epikondylitidu. Je to problém přetížení úponu svalů, nejen u sportovců – tenistů, ale také u manuálně pracujících lidí. Konzervativní terapie, která zahrnuje obstřik, kolagen, aplikaci plazmy, rázovou vlny nebo léčebný ultrazvuk, je v 95% úspěšná. Operace se provádí až po vyčerpání všech možností konzervativní terapie.

Může pomoci artroskopie, když mám již vyšší stupeň artrózy kolena?

Ano. Ve většině případů, přibližně u 75-80 % pacientů, dojde v pooperačním období k přechodnému zlepšení stavu. Délka trvání se liší od artroskopického nálezu poškozené chrupavky a provedeného výkonu mezi jedním rokem až deseti lety. Avšak s vyšším stupněm artrózy se snižuje úspěšnost zákroku. U artrózy III. a IV. stupně se již artroskopie nedoporučuje, v těchto případech se volí již definitivní výkon náhradou kloubu.

Jsem aktivní sportovec, hraji hokej a zřejmě vlivem přetížení trpím obrovskými bolestmi kolena, které mi skoro nedovolují spát. Jak dlouho musí člověk na případnou operaci čekat?

Doporučuji ortopedické vyšetření. Je potřeba nejprve provést detailní diagnostiku, klinické vyšetření včetně magnetické rezonance a na základě výsledků zvolit správný postup a zvolit typ operačního výkonu.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00