Koleno

Úvod a anatomie kolena

Kolenní kloub (articulatio genus) je nejsložitější kloub v lidském těle. Kolenní kloub se skládá v horní části z kloubní plochy stehenní kosti (femuru) ve formě dvou výběžků (kondylů), ve spodní části pak z kloubní plochy holenní kosti (tibie). Tvar a stabilita kloubní jamky je doplněna dvěma postranními poloměsíčitými chrupavčitými útvary – menisky (vnitřním – mediálním a vnějším – laterálním).

Kloub je dále stabilizován vazivovým aparátem: zkřížené vazy – přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius) a zadní zkřížený vaz (ligamentum cruciatum posterius), vazy kloubního pouzdra – především postranními kolenními vazy a šlachou čtyřhlavého stehenního svalu v přední části.

Mezi nejčastěji poškozené struktury patří menisky, přední zkřížený vaz (LCA), zadní zkřížený vaz (LCP) a kloubní chrupavka.

Nejčastější diagnózy

Jak se léčí roztržený meniskus (ruptura)?

Meniskus je chrupavčitá ploténka, která se nachází v kloubu v prostoru mezi chrupavkou stehenní a holenní kosti. Máme celkem dva menisky, zevní (meniscus lateralis) a vnitřní (meniscus medialis). Hlavní funkcí menisků je ochrana kloubní chrupavky před nárazy, vyrovnává kloubní nerovnosti a redistribuuje kloubní tekutinu. Poranění menisků je jedno z nejčastějších úrazových postižení kolenních kloubů, vzniká většinou po špatném došlapu, při sportu rotačním mechanismem. Vnitřní meniskus je mnohem častěji poraněný než zevní. Roztržený meniskus se ošetřuje výhradně artroskopicky buď odstraněním jeho poškozené části (tzv. menisectomie) nebo přišitím (sutura) menisku. Přišití menisku je však možné pouze v případě, že trhlina se nachází v prokrvené části. V případě kompletního roztržení menisku se provádí transplantace menisků s cílem zabránit rozvoji časné artrózy kolena. Připravili jsme pro vás také unikátní videodokument po artroskopii kolena

Jaký je pooperační režim po sešití menisku?

Poraněný meniskus se nejčastěji ošetřuje artroskopicky tak, že se odstraní jeho poškozená část. Meniskus je také možné artroskopicky sešít, ale pouze v případě, že se trhlina (ruptura) nachází v prokrvené části menisku. K přichycení (reinzerci) menisku zpět do původního místa se používají různé artroskopické techniky. Meniskus je možné buď přišít pomocí pevného stehu nebo přichytit zpět pomocí speciálních implantátů. V případě, že se meniskus sešije nebo přichytí pomocí impantátu je potřeba dodržet přísný klidový režim a nosit ortézu minimálně po dobu 3 týdnů od operace tak, aby se vytvořila dostatečně pevná jizva. Podrobnější informace najdete níže v části operace a rekonvalecence.

 

Jaký je postup u roztrženého předního zkříženého vazu?

Přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius, LCA, anglicky ACL) je funkčně velmi důležitým stabilizátorem kolena. Zajišťuje kromě přední stability, také neméně důležitou rotační stabilitu. K poranění předního zkříženého vazu dochází nejčastěji při sportovních úrazech (fotbal, hokej, házená, lyže apod.). Roztržení LCA je charakterizováno pocitem často slyšitelného prasknutí v kolenu s následnou nejistotou a většinou rychle vznikající náplní kolena krví (hemartros). Při bočném násilí může dojít kromě poranění LCA, také k poranění postranních vazů a menisků. Suverénní diagnostikou zobrazovací metodou je magnetická rezonance. V případě izolovaného poranění LCA je postupuje nejprve konzervativně (punkce kloubu, ortéza, rehabilitace). K náhradě zkříženého vazu (plastika LCA) přistupujeme cca po 2-3 měsících od úrazu u pacient s rozvojem nestability nebo u sportovců či aktivních lidí. Principem výkonu je stabilizace kloubu s cílem zabránit rozvoji časné artrózy do budoucna. K náhradě vazu se nejčastěji používají dva vlastní štěpy – BTB nebo šlacha hamstringu (další podrobnosti v sekci operace). Existuje nová operační technika, při které jsme schopni zachránit vlastní přední zkřížený vaz a připevnit ho zpět k původnímu úponu pomocí implantátu (internal brace, fiber tape, „vnitřní ortézy“). Indikace k tomuto výkonu však vyžaduje magnetickou rezonanci, rozpoznání typu ruptury LCA. Tento výkon se provádí se nejpozději do 6 týdnů od úrazu. Připravili jsme také pro vás unikátní videodokument po náhradě předního zkřáženého vazu.

Jaké jsou možnosti operační terapie u artrózy kolena?

Artróza kolenního kloubu (gonartróza) představuje jedno z nejčastějších onemocnění kloubu. Jedná se o degenerativní poškození kloubní chrupavky, přiléhajících kostí, okolních vazů a kloubního pouzdra. Hodnotí se 4 stupně artrózy podle rentgenové klasifikace. Zpočátku většinou volíme konzervativní terapii (obstřiky, kloubní výživu – chondroprotektivum, kyselinu hyaluronovou, aplikaci plazmy do kloubu, rehabilitaci, lázně apod.). V případě vyčerpání konzervativní terapie přistupujeme k operačnímu řešení. V prvních stadiích artrózy (I.-II. stupeň) volíme artroskopické ošetření chrupavky a menisků. V případě artrózy se současným vyosením kolena (kolena do „O“ nebo do „X“) se provádí korekční osteotomie s cílem zabránit dalšímu přetěžování poškozené strany kloubu a s velkou nadějí záchrany kolena do budoucna před umělou náhradou kolena. V případě pokročilé artrózy je jedinou možností částečná nebo totální (kompletní) náhrada kloubu. Podrobnější přehled operací najdete níže v sekci typy operací.

Co je to mozaikplastika?

Jako mozaikplastika se označuje operační výkon, při kterém se odebírá kloubní chrupavka s bločkem kosti z jiné nezatěžované části kloubu a přenese se do defektu na chrupavce. Provádí se nejčastěji artroskopicky. Otevřená mozaikplastika se volí například u defektů chrupavky na čéšce, která je obtížněji dostupná artroskopicky. Podrobněji o poranění chrupavky a možnostech léčby najdete zde.

Existuje náhrada chrupavky a jak se provádí?

V současné době je řada implantátů nahrazující poškozenou chrupavku. Zaleží však vždy na rozsahu poškozené chrupavky. V případě ohraničeného defektu se používají syntetické kolagenové implantáty, které vyplní chybějící chrupavku. Výkony nahrazující kloubní chrupavku se provádí nejčastěji artroskopicky nebo otevřeně z malých nářezů podle lokality a velikosti defektu. Podrobněji o poranění chrupavky a možnostech léčby najdete zde.

Typy operací

Artroskopie kolena – za hospitalizace

Miniinvazivní endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur (menisků, zkřížených vazů, kloubní chrupavky apod.). Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta a možnost ambulantního provedení výkonu.

Prostá artroskopie trvá cca 15 – 30 minut

 

Artroskopie kolena – ambulantní

Ambulantní výkon v rámci jednodenní chirurgie znamená, že nebudete muset ležet po artroskopii v nemocnici, ale cca za 2 hodiny po výkonu budete propuštěni domů. Ambulantně se provádí nejčastěji ošetření menisků.

Prostá artroskopie trvá cca 15 – 30 minut

 

Nanoskopie kolena

Ambulantní výkon, který se provádí pouze v lokálním znecitlivění pomocí tenké kamery (nanoskopu). Novinkou v diagnostice poraněného kolena. Ve srovnání s magnetickou umožňuje ještě přesnější rozpoznání poškozených menisků, vazů či kloubní chrupavky. Současně umožňuje také ošetření drobných trhlin.

Nanoskopie trvá přibližně 15-20 min.

 

Náhrada předního zkříženého vazu

Náhrada předního zkříženého vazu (plastika LCA) je častou artroskopickou operací. Je to výkon kombinovaný s odběrem štěpu (otevřená operace) a artroskopickou náhradou vazu.

plastika LCA trvá cca 1 hodinu

 

Osteotomie kolena do „O“ (srovnání kolena)

Nejčastější typ osteotomie v oblasti kolena. „Ó-čko“ neboli koleno vyosené ven do strany. Osteotomie je operační metoda, při které se protíná kost s cílem srovnat osovou odchylku kolena. Nespornou výhodou tohoto výkonu je zachování vlastního kloubu.

osteotomie trvá cca 1 hodinu

 

Osteotomie kolena do „X“

„X-ko“ neboli koleno vyosené dovnitř k druhému kolenu. Osteotomie je operační metoda, při které se protíná kost s cílem srovnat osovou odchylku.

Osteotomie trvá cca 1-1,5 hodiny

Náhrada kloubní chrupavky

Provádí se artroskopicky nebo otevřeně z malého nářezu. Buď odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena (mozaikplastika) nebo pomocí kolagenových implantátů, kterými se vyplní defekt na chrupavce.

trvá cca 1 – 1,5 hodiny

 

Stabilizace čéšky

Provádí se artroskopicky buď sešitím a zpěvněním závěsných struktur pomocí stehů, nebo se závěsné struktury posilují pomocí šlachy hamstringů (MPFL).

Transplantace menisku

Náhrada chybějícího menisku pomocí meniskus od dárce nebo umělým implantátem.

Častečná náhrada kolena (UNI)

Častečná náhrada kolena je operační metoda, při které se nahrazuje pouze poškozená část umělým implantátem.

Náhrada kolena trvá cca 1 – 1,5 hodiny

Totální náhrada kolena – umělý kloub (TEP)

Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou).

Náhrada kolena trvá cca 1 – 1,5 hodiny

Artrodéza kolena

Operační metoda, při které se ztuží (zpevní, znehybní) kloub v případě velkých kostních změn či poškození vazů neumožňující umístění umělé náhrady kloubu.

Artrodéza kolena trvá cca 1,5 – 2 hodiny