Poranění akromioklavikulárního skloubení patří mezi časté úrazy, často způsobeno přímým pádem na rameno nebo nepřímým pádem na nataženou horní končetinu.

Co je to akromioklavikulární skloubení?

Akromioklavikulární skloubení spojuje zevní část klíční kost (clavicula) s horní částí lopatky (acromiem). Rozhodující pro stabilitu klíčku jsou vazy a kloubní pouzdro. Z pohledu stabilizační funkce jsou důležité zejména dva vazy – akromioklavikulární (AC; mezi klíční kosti a akromiem) a corakoklavikulární vaz (CC; mezi klíční kostí a výběžkem z lopatky – proc coracoideus), (vazy jsou znázorněny na obrázku níže). Poranění AC skloubení je klasifikováno do šesti typů od lehkého natažená vazů až po vykloubení klíční kosti vyžadující operační řešení. Pokud dojde při úraze ke kompletnímu roztržení CC vazu, pak dojde k vykloubení (luxaci) klíční kosti. Dlouhodobá nestabilita AC skloubení může vyústit v rozvoj artrózy AC kloubu.