Pes equinovarus congenitus (česky noha kososvislá; zkráceně PEC, talipes equinovarus, anglicky clubfoot), je deformita nohy, kdy je chodidlo a kotník postaveno atypicky. Zjistitelná již během prenatálního sreennin na ultrazvuku.  Je častější u chlapců (2:1) a v polovině případů je oboustranný, Tato deformita je kombinací dvou hlavních abnormalit:

  1. Equinus: Chodidlo směřuje špičkou dolů.
  2. Varus: Chodidlo je natočeno dovnitř. Představte si, že se pokoušíte dotknout vnitřní stranou chodidel.

Pokud bychom měli vizualizovat, jak vypadá pes equinovarus, můžete si představit chodidlo, které je skloněné dolů a současně otočené směrem dovnitř.

 

Léčba: Vrozená forma je obvykle léčena co nejdříve po narození, viditelné ihned po narození. Léčba zahrnuje:

Zlatým standardem v léčbě PEC je Ponsetiho metoda korekčního sádrování. Součástí metody je perkutánní tenotomie Achillovy šlachy po vyrovnání přední nohy (cca po 6 týdnech).

  • Sádrové obvazy: Tyto obvazy jsou opakovaně měněny a postupně korigují postavení chodidla. Obvaz se mění každý týden a přitom postupně upravuje polohu chodidla tak, aby bylo postupně nasměrováno do normálního postavení.
  • Tenotomie Achillovy šlachy: V některých případech může být nutné provést malý operační zákrok, kde je Achillova šlacha přeříznuta, aby umožnila lepší natažení chodidla. Tato šlacha poté přirozeně doroste zpět delší a je flexibilnější.
  • Ortopedické boty nebo ortézy: Po sérii sádrových obvazů a možných chirurgických zákrocích mohou být dětem dány speciální boty nebo ortézy, které jim pomáhají udržet chodidlo ve správné poloze a zabrání návratu deformity.