Vývojová dysplazie kyčelního kloubu (VDK; v angličtině Developmental dysplasia of the hip, zkráceně DDH) je stav, kdy se kyčelní kloub dítěte nevyvíjí správně. Ačkoliv se v minulosti často označoval tento stav jako vrozený, dnes preferujeme termín vývojová. Toto označení přesněji vystihuje skutečnost, že kyčelní kloub může být od narození zcela normální a může se měnit až v průběhu prvních měsíců, nebo dokonce několika prvních let života dítěte. Označení VDK zahrnuje širokou paletu problémů, od mírných abnormalit ve tvaru kyčelní jamky, přes částečnou nestabilitu až po úplné vykloubení kyčelního kloubu (luxace). Zvlášť důležitá je včasná diagnostika, abychom předešli potenciálním závažným doživotním následkům. V ČR je prováděn zákonem povinný screening zvaný „Trojí síto“, který zahrnuje tři vyšetření ortopedem, včetně podrobného ultrazvukového vyšetření. Při léčbě VDK se používají různé pomůcky např. Pavlíkovy třmeny, Frejkova peřinka nebo Wagnerovy punčošky. V případě, že není léčba úspěšná, pak se snažíme kyčle zakloubit a udržet zakloubené pomocí tzv. „overhead trakce“. Pokud ani tyto konzervativní metody nejsou po několika měsících účinné, pak je nutné přistoupit k operačnímu řešení.

Jaké jsou rizikové faktory VDK?

Přesná příčina VDK není známa, ale existují různé faktory, které mohou zvýšit riziko jejího vývoje. Roli hrají faktory genetické, mechanické, etnické (ve střední Evropě je významně vyšší incidence než v jiných částech Evropy či USA).

Dědičnost: VDK může být v rodinách.

První těhotenství: VDK je častější u prvorozených dětí.

Pohlaví: Dívky mají 3-5x vyšší riziko vývoje VDK vlivem působení hormonu relaxinu.

Nedostatek prostoru v děloze: Například v důsledku vícečetného těhotenství (dvojčata, trojčata atd.) nebo menšího množství plodové vody.

Položení plodu v děloze: Plody v poloze koncem pánevním (sedící poloha) mají vyšší riziko vývoje VDK.

Jak se diagnostikuje VDK?

Pro co nejlepší výsledek léčby je zcela klíčové odhalit dysplazii co nejdříve. Z tohoto důvodu byl v ČR zaveden screening vývojové dysplazie kyčelní, zvaný jako „Trojí síto“. Více informací o trojím sítě najdete zde.

Jak se postupuje v případě zjištění VDK?

Postup léčby DDH se může lišit v závislosti na věku dítěte a závažnosti postižení. Podrobněji o léčbě vývojové dysplazie kyčelního kloubu se dozvíte zde.