Částečná náhrada kolena (UNI)

Endoprotéza = náhrada kloubu (umělý kloub), TEP = totální (kompletní) náhrada kolena, UNI = částečná náhrada poškozené části kolena

Co je umělá náhrada kolena?
Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Náhrada kolena patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň).

Jaký typ implantátu se používá u náhrady kolena?

Náhrada kolena se skládá ze tří částí – stehenní komponenta, holenní komponenta a artikulační vložka. Nejčastěji se používají cementované implantáty. V případě alergie na kovy se volí speciální antialergické implantáty.

Co je částečná náhrada kolena?
U částečné náhrady kolena se nahrazuje pouze poškozená část kloubu, nejčastěji vnitřní strana. Výhodou částečné náhrady je kratší doba rekonvalescence, ponechání části vlastního kloubu. Indikace k částečné náhradě jsou však přísné a je potřeba podrobnější klinické vyšetření.

Základní pojmy

Videodokumenty

Průběh náhrady kolena

PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE

Před operací

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Vyloučení infekčního ložiska v těle před operací

Kromě interního předoperačnho vyšetření, jsou nutné u náhrady kloubu provést další vyšetření k vyloučení skrytého infekčního ložiska – zubní vyšetření, ORL (výtěr z krku a mandlí), rozbor moče a u žen gynekologické vyšetření. V případě nálezu infekce v dané oblasti je nutné přeléčení antibiotiky, jinak hrozí riziko pooperační infekce a bude nutné operaci odložit.

Odběr vlastní krevní transfuze

Před operací si můžete nechat odebrat 1-3 vlastní krevní transfuze (autotransfuze), které jsou Vám navráceny zpět po operaci v případě potřeby. Odběr autotransfuzí se provádí na tranfuzním oddělení. Podrobnější pokyny jak postupovat Vám sdělí lékař při objednání k operaci.

Léky na ředění krve je třeba vysadit před operací

Léky na ředění krve by mohly ovlivnit krvácení během operace. Tzn. Anopyrin a jiné léky na ředění krve je nutné vysadit minimálně 7 dní před operací. Léky v žadném případě však nevysazuje sami, pouze po domluvě se svým praktickým lékařem. Nejčastěji

Je vhodné si s předstihem zajistit lázně nebo rehabilitaci?
Ano, doporučuji si s předstihem vybrat lázně nebo rehabilitační zařízení a zamluvit si termín překladu. Plánovaný překlad na rehabilitaci či do lázní je většinou 6.-8. den po náhradě kloubu.

Je možné si připlatit za „lepší“ implantát?
V současné době zákony v ČR neumožňují si vybrat a připlatit za „lepší“ implantát. Volba typu implantátu má jasně stanovená pravidla – podle věku, stavu kosti a dalších faktorů.

OPERAČNÍ INFORMACE

Operace

Částečná náhrada kolena se provádí zejména na specializovaných pracovištích.

U náhrady kolena se volí buď celková nebo svodná (spinální) anestezie do páteře. Volba je typu anestezie je v režii anesteziologa, nikoliv ortopeda.

Operace trvá většinou:

Náhrada kolena trvá cca 1-2 hodiny.

INFORMACE O HOSPITALIZACI

Hospitalizace

Příjem k hospitalizaci: termín nástupu k operaci stanoví lékař při objednání k operaci, většinou je to den před operací.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

V nemocnici: 5–8 dní (z toho 1-2 na JIP), poté překlad na rehabilitaci (do lázní)

Lázně/rehabilitace: 2-3 týdny

Nejčastější dotazy

Jak dlouho před operací je vhodné si zamluvit nadstandardní pokoj?
Zamluvte si nadstandardní pokoj s dostatečným předstihem, pokud máte o něj zájem. Nejlépe 2-3 měsíce před operací.

Jak bude probíhat rehabilitace po operaci?

Od prvního pooperačního dne se budete moct posazovat na lůžku. Od druhého dne se již budete moct za asistence fyzioterapeuta postavit a udělat několik kroků o berlích.

Jak se dostanu do lázní nebo na rehabilitaci po propuštění z nemocnice?

Odvoz na rehabilitaci nebo do lázní bude zajištěn sanitkou.

INFORMACE O REKONVALESCENCI

Rekonvalescence a pooperační režim

Rekonvalescence po náhradě kolena trvá přibližně 2-4 měsíce. Průběh pooperačního období se u každého pacienta může lišit, s ohledem na věk a celkový zdravotní stav.

Náhrada kolena je náročnější na rekonvalescenci ve srovnání s náhradou kyčle a k ustálení stavu může dojít až po půl roce, někdy až po roce od operace.

Nejčastější dotazy

Jak dlouho budu muset chodit o berlích po částečné náhradě kolena?
Délka odlehčení o berlích je přibližně 4-6 týdnů. Nejprve se používají podpažní berle (cca 14 dní), poté se přechází na francouzské berle. Délka chůze o berlích se však může lišit podle doporučení operatéra.

Režimové opatření po náhradě kolena
Nedoporučuje se klekat, dřepat, skákat, dlouho stát či nosit těžké břemena. Dbejte opatrností při chůzi ze/do schodů. Chraňte se před pádem.

Jaký výsledek můžu očekávat od náhrady kloubu?
Úleva od bolesti, zlepšení funkce kloubu, stabilita.

Jaké mohou být komplikace spojené s náhradou kolena?
Porucha hojení rány, omezený pohyb, zlomenina, nejistota při chůzi, otok, trvající bolesti, infekce, trombóza, plicní embolie apod.

Jak se může projevit infekce v kloubu?
Počínající infekce se může projevit zvýšením tělesné teploty, zarudnutím rány, sekrecí z rány, mokváním, narůstající bolesti a otokem kloubu, popř. náhlým zhoršením funkce a pohyblivosti kloubu. Pokud máte výše uvedené příznaky, doporučuji včasnou konzultaci na ambulanci.

Sport a pohybové aktivity po náhradě kolena
Doporučují se méně fyzicky náročné aktivity, lehký rekreační sport. Sportovní aktivity jsou možné po poradě s lékařem, nejdříve po 6-ti měsících od operace.
Vhodné aktivity – cvičení, protahování, udržování celkové kondice, plavání (pouze krulové nohy), kolo, turistika a nordic walking po zpevněných a rovných cestách, běžky, tanec a golf.
Nevhodné aktivity – tenis, squash, bojové sporty, fotbal, basketball či jiné míčové sporty, sjezdové lyžování a horolezectví.

Kdy mohu řídit automobil?
Automobil lze řídit nejdříve za 6 týdnů od operace po kompletním rozcvičení pohybu kloubu. Vhodná je nejdříve konzultace lékaře.

Návrat zpět do zaměstnání?
Záleží na charakteru zaměstnání. Většinou je to období po 3 měsících od operace u sedavého zaměstnání. U fyzicky náročného až 6 měsíců, u velmi fyzicky náročného povolání se doporučuje změna pracovní pozice.

Cestování letadlem
V případě cestování leteckou dopravou budete potřebvat Průkaz nositele implantátu. Ten si můžete vyžádat u svého operatéra.

}
INFORMACE O ŽIVOTNOSTI IMPLANTÁTU

Životnost náhrady

Jak dlouho vydrží implantát?

Životnost implantátu je zcela individuální. Obecně se uvádí životnost náhrady cca 10-15 roků. Záleží na řadě faktorů – např. na aktivitě pacienta, věku, nadváze, přidružených onemocnění apod.

Jak se postupuje v případě opotřebení, uvolnění náhrady po letech?

Pokud dojde k selhání implantátu provádí se výměna za nový – totální umělý kloub (reimplantace).