Koleno do „X“, známé odborně také jako genu valgum, jsou stav, kdy jsou kolena vbočená dovnitř, tzn. při zátížení směřují k sobě až se dotýkají, dokonce při chůzi se mohou kolena třít o sebe. Lidově se označují jako „x-ka“. V angličtině se používá název „knock leg“. Pro kolena do „X“ je typické, že při stoji není problém se dotknout koleny navzájem, ale není možné dát kotníky k sobě a mezi nimi zůstává různě velká mezera podle velikost odchylky. Kolena do „X“ jsou přirozená zejména v dětství a u dívek. Ve většině případů se tato deformita postupně upravuje sama a do 6.-7. roku věku by dítěte mělo mít kolena v normálním postavení. Pokud však dochází k rychlému zhoršení odchylky, nemělo by se tento stav podceňovat a zavčas zasáhnout. V dospělosti se častěji setkáváme spíše s koleny do „O“. Obecně jakákoliv osová odchylka je biomechanicky nevýhodná a může vést k časném opotřebení kloubu. U kolen do „X“ je to zejména přetížení zevní strany kolena. V dospělosti se volí operační výkon, pomocí kterého se rovnají kolena, tento výkon se nazývá osteotomie.

Obr.: Ukázka kolena do „X“ vlevo.

Jaké jsou příčiny kolen do „X“?

U dětí do 6. roku věku je koleno do „X“ normální. Tento stav se obvykle upravuje sám, jak dítě roste. U dospělých se nejčastěji setkáváme s koleny do „X“ u artrózy na zevní straně kolena, po úrazech a zlomeninách dlouhých kostí dolních končetin. Kolena do „X“ také často bývají u systemových zánětlivých onemocnění např. revmatoidní artritida. Častěji se s nim také setkáváme u obézních lidí.

Jak se diagnostikují kolena do „X“?

Diagnóza se obvykle stanovuje na základě klinického vyšetření a rentgenových snímků kolena (předozadní a bočná projekce). Provádí se speciální snímky, při kterých se stojí, tento snímek je označovaný jako ortoradiogram. Na ortoradiogramu je zobrazena celé končetina od kyčle přes kolena až po kotníky. Spojením středu kyčelního kloubu a středu kotníku se dá změřit velikost osové odchylky (mechanická osa).

Obr.: Rentgenový snímek (ortoradiogram) na obrázku vpravo, který zachycuje celou končetinu od kyčle přes koleno až po kotník.

Jak se postupuje v léčbě u kolen do „X“?

Léčba kolen do „X“ se odvíjí od příčiny, závažnosti deformity, stupni poškození kloubu, věku pacienta. U dětí se zpočátku postupuje konzervativně. Velkou výhodou rostoucího věku dítěte je, že se mohou i větší odchylky postupně sami upravit bez nutnosti operační terapie. V některých případech může být doporučeno nošení ortéz nebo vložek do bot, aby se upravilo zatížení kloubu a snížila bolest. Vhodná jsou cvičení zaměřená na stabilitu kolena. Pokud osové odchylky nereagují na konzervativní postup, přistupujeme k operační léčbě. Je třeba si uvědomit, že u dospělých na rozdíl od dětí, není možné kolena do „X“ upravit konzervativně a je možné pouze zpomalit jejich další vývoj. U dospělých je srovnání končetin je možné pouze operačním zákrokem, který se nazývá korekční osteotomie. Více o osteotomii kolena včetně tří videodokumentů (cesta osteotomií pohledem pacienta) najdete zde. U pokročilého poškození kloubu artrózou s kolenami do „X“, je pak možná již jen umělá náhrada kolena.

Poradna pro osteotomie: MUDr. Jiří Lošťák, Ph.D.