Poranění svalů rotátorové manžety (RM) patří k nejčastějším příčinám bolesti ramenního kloubu. Při roztržení svalů dochází k oslabení aktivní hybnosti ramena. K roztržení svalů může dojít úrazem (pádem na nataženou končetinu apod.) nebo dlouhodobým přetěžování na podkladě degenerativních změn.

Rotator cuff (RC) muscle injuries are among the most common causes of shoulder pain. When the muscles are torn, the active mobility of the shoulder is impaired. Muscle tears can occur due to trauma (falling on an outstretched limb, etc.) or prolonged overuse due to degenerative changes.

Které svaly tvoří rotátorovou manžetu?

Rotátorovu manžetu tvoří celkem 4 svaly začínající na lopatce na její přední straně (m. subscapularis) a na zadní ploše (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor). Svaly se pak upínají velký hrbol pažní kost.

Jakou funkci má rotátorová manžeta?

Svaly rotátorové manžety jsou zodpovědné za stabilizaci ramenního kloubu tím, že zajišťují správnou koordinaci pohybů hlavice pažní kosti v jamce. Svaly rotátorové manžety napomáhají aktivním pohybům v ramenním kloubu – odpažení (abdukci), vnitřní a zevní rotaci.

Jak se projeví poranění rotátrové manžety?

Mezi hlavní potíže patří bolest ramena a oslabení svalové síly při zvedání předmětů. Bolest bývá nejčastěji v horní části pažní kosti, může být zpočátku jen při pohybu, později se mohou objevit i

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.