Patní ostruha, odborně také označovaná jako calcar calcanei inferior, je kostěný výrůstek vycházející ze spodní části patní kosti. Vzniká v důsledku chronického přetížení v místě, kde se na patu upíná plantární fascie (vazivová struktura na spodní straně chodidla formující podélnou klenbu). Hlavním příznakem je bolest paty zespodu. Patní ostruhu často vidíme na rentgenu také jen jako vedlejší nález a u části lidí nemusí působit ani žádné potíže. Mezi rizikové faktory vzniku patní ostruhy patří chronické přetěžování nohy, opakované tvrdé nárazy, nadváha a případně aktivity, které zvyšují tlak na patu, například běh nebo skákání. Ve většině případů je úspěšná konzervativní terapie. Někdy však může být léčba velmi zdlouhavá a nezřídka se bolest patní ostruhy vrací.

The calcaneal spur, also technically referred to as the calcar calcanei inferior, is a bony process arising from the bottom of the heel. It is caused by chronic overloading at the point where the plantar fascia (the ligamentous structure on the bottom of the foot that forms the longitudinal arch) attaches to the heel. The main symptom is heel pain from below. A heel spur is also often seen on X-rays only as a secondary finding and may not even cause any discomfort in some people. Risk factors for heel spurs include chronic overuse of the foot, repeated hard knocks, being overweight and possibly activities that increase pressure on the heel, such as running or jumping. In most cases, conservative therapy is successful. However, sometimes treatment can be very lengthy and not infrequently heel spur pain returns.

Jaké jsou příznaky patní ostruhy? 

Projevuje se jako ostrá nebo pálivá bolest ze spodu paty, zejména po ránu při vstávaní např. z postele nebo po dlouhém sezení. Bolest často ustupuje po rozchození, ale může se objevit opět po delším stání. Je důležité zmínit, že ne všechny bolesti paty jsou způsobeny patními ostruhami. 

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.