Vbočený palec, odborně označovaný jako hallux valgus, je častá deformita nohy, při které dojde k odklonu palce směrem k ostatním prstům. Vbočený palec bývá často součástí komplexní deformity přední nohy v kombinaci s příčným plochonožím.

Bunions, also known professionally as hallux valgus, are a common foot deformity in which the big toe is deviated towards the other toes. Risk factors for the development include genetic (hereditary) predisposition, wearing inappropriate footwear (especially narrow-toed shoes or high heels), prolonged overuse, joint inflammation or injury. Hallux valgus is more common in women. This deformity also becomes more common with increasing age, but can also occur in young people. A bunion is often part of a complex forefoot deformity in combination with a transverse flatfoot. More information in information flyer below.

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.

Jaké jsou rizikové faktory pro vbočený palec?

Mezi rizikové faktory rozvoje hallux valgus patří genetická (dědičná) predispozice, nošení nevhodné obuvi (zejména obuv s úzkou špičkou nebo vysoké podpatky), dlouhodobé přetěžování, záněty kloubu či poranění. Hallux valgus je častější u žen. Tato deformita se také stává běžnější s narůstajícím věkem, ale může se objevit i u mladých lidí.

Jak se postupuje při léčbě vbočeného palce?

Výběr léčby záleží na stupni deformity palce. Mírné případy deformity se řeší konzervativně pouze změnu obuvi nebo použitím ortopedických vložek. Ke korekci palce se doporučují pomůcky dostupné ve zdravotnických potřebách např. gelové meziprstní korektory, korekční ortézy. Ke korekce se také používá kineziotaping. Důležitá je také rehabilitace včetně fyzioterapie.

K operačnímu zákroku přistupujeme až v závažnějších případech. Typ operační léčby záleží zejména na stupni odklonu palce ve vztahu k okolním prstům. Cílem operační léčby je srovnání palce, odstranění bolestivého otlaku. Vyrovnání palce se nejčastěji provádí miniinvazivně tzv. osteotomií I. paprsku popř. základního článku palce s fixací šroubky (viz obrázek rentgenového snímku viz. níže vpravo).