Nestabilita ramena (odborně instabilitas glenohumeralis; angl. shoulder instability) označuje neschopnost udržení hlavice pažní kosti v kloubní jamkce při pohybu. K nestabilitám ramena může dojít úrazem nebo bez úrazu na podkladě vrozené volnosti kloubů. Nestabilita ramena se projevuje od pouhých pocitů volnosti kloubu, přes subluxace (pocit povyskočení, když hlavice pažní kosti jen částečně opustí jamku) až po vykloubení ramena (luxace, tzn. když je hlavice pažní kosti zcela mimo jamku). Rameno nejčastěji vyskakuje dopředu po úraze, u vrozené volnosti kloubu pak může vyskakovat různými směry. K vyloubení ramena může dojít poprvé (primární luxace) nebo opakovaně (recidivující luxace).

Obr.: Směry vykloubení ramena – vyskočení ramena dopředu (přední luxace), dozadu (zadní luxace), popř. oběma směry (multidirectionální nestabilita)

Obr.: Anatomické struktury, které stabilizují rameno. Hlavní stabilizační funkci má labrum – chrupavčitý lem kolem jamky (glenoidu).

Obr.: Ukázka přední luxace ramena na rentgenovém snímku

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.