Tenisový loket, odborně také označovaný jako laterální epikondylitida, je bolestivé úponové onemocnění, které postihuje vnější část loketního kloubu. Přestože je pojmenován podle tenisu, může se vyvinout v důsledku jakékoli aktivity či během zaměstnání opakovaným namáháním svalů a šlach předloktí. Tenisový loket vzniká opakovaným přetěžováním, při kterém vznikají drobné trhliny ve šlachách svalů natahovačů zápěstí a prstů, které se upínají na vnější část lokte.

Tennis elbow, also professionally referred to as lateral epicondylitis, is a painful tendon disorder that affects the outer part of the elbow joint. Although it is named after tennis, it can develop as a result of any activity or during employment by repeatedly straining the muscles and tendons of the forearm. Tennis elbow is caused by repetitive overexertion, which produces small tears in the tendons of the extensor muscles of the wrist and fingers that attach the outer part of the forearm to the elbow.

Jaké jsou příznaky tenisového lokte? 

Nejtypičtějším příznakem je bolest na zevní straně lokte, která se může šířit směrem dolů na předloktí nebo nahoru na paži, zejména při zvedání předmětů nebo při otáčení ruky. Uchopení malých předmětů, jako jsou klíče, nebo činnosti jako stlačení dveřní kliky, podávání ruky, bývají velmi bolestivé. Bolest je také často vyvolaná při natahování zápěstí, například při podávání předmětu. Zvedání i lehkých předmětů, jako je sklenice s vodou, může způsobit bolest v postižené oblasti.

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.