Přední zkřížený vaz (ligamentum cruciatum anterius, LCA, anglicky ACL) spojuje holenní kost se stehenní a je funkčně jeden z nejdůležitějších stabilizátorů kolena. K poranění předního zkříženého vazu dochází nejčastěji při sportovních úrazech (fotbal, hokej, házená, lyže, judo apod.). Přední zkřížený vaz se nejčastěji poraní nepřímým rotačním mechanismem při zatížené končetině například při změně směru pohybu, otočení, doskoku apod. Vaz se nejčastěji odrhne od úponu na stehenní kost. Přední zkřížený vaz je až 10x častěji poraněný než zadní.

The anterior cruciate ligament (ligamentum cruciatum anterius, LCA, ACL) connects the tibia to the femur and is functionally one of the most important stabilizers of the knee. Injuries to the anterior cruciate ligament occur most often in sports injuries (football, hockey, handball, skiing, judo, etc.). The anterior cruciate ligament is most often injured by an indirect rotational mechanism when the limb is loaded, for example, during a change of direction, turning, jumping, etc. The ligament is most often torn away from the attachment to the femur. The anterior cruciate ligament is up to 10 times more frequently injured than the posterior.

Obr.: Ukázka anatomie kolena se zvýrazněním předního zkříženého vazu.

Obr.: Ruptura předního zkříženého vazu.

Obr.: Ukázka ruptury předního zkříženého vazu, část vazu je utržená dopředu – tzv. cyclop syndrom.

Podcast na téma: Poranění předního zkříženého vazu. Detailně vše o předním zkříženém vazu.

Jak se postupuje při poranění předního zkříženého vazu?

V případě akutního úrazu s roztržením LCA provedeme nejprve komplexní vyšetření kolena, rentgen k vyloučení zlomeniny, pokud dojde k otoku kolena, pak provádíme punkci krve z kloubu. Poté přiložíme rigidní ortézu na 3-6 týdnů a doporučíme chůzi o berlích. Následuje velmi důležitá fáze s cílem urychlit hojení a snížit otok kolena. Pro urychlení regenerace se využívá hojivého účinku vlastní plasmy aplikované přímo do kolena

Jak se operačně nahrazuje přední zkřížený vaz? Jaké jsou možnosti štěpů použivaných k náhradě vazu?

Náhrada předního zkříženého vazu se provádí artroskopicky, při které jsme také schopni současně s náhradou vazu ošetřit i poraněné menisky a kloubní chrupavku. K náhradě vazu používáme nejčastěji dva štěpy – šlachu hamstringů nebo patelární vazu s kostnímu bločky (BTB). Podrobněji o nejčastěji používaných stěpech, v jakých případech se používají, který se štěpů je nejlepší atd., se dozvíte níže v premiové verzi.

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.