Dětská podélně plochá noha (pes planus, angl. flat foot) označuje popisný termín snížení až vymizení podélné (vnitřní) klenby nohy. Plochá noha je v dětském věku jednou z nejčastějších diagnóz. Nejvíce se setkáváme s flexibilní plochou nohou, která je většinou asymptomatická (kosmetický problém), obtíže se dostavují až u starších obézních dětí.

Pediatric longitudinally flat foot (pes planus) is a descriptive term for the reduction or disappearance of the longitudinal (inner) arch of the foot. Flatfoot is one of the most common diagnoses in childhood. Flexible flatfoot is mostly asymptomatic (a cosmetic problem), with difficulties only occurring in older obese children.

Jaké jsou příčiny dětské ploché nohy?

Ke vzniku ploché nohy dochází nejčastěji z důvodu ztráty pevnosti vazů. Postižení má často dědičnou složku (systémové onemocnění spojení s generalizovanou volností vazů). Ke vzniku ploché nohy může také docházet z neurologických příčin (např. dětská mozková obrna, poranění nervů), po úraze (např. zlomeny patní kosti), u revmatických onemocnění (revmatoidní artritida), abnormálním postavením kostí tarzu (strmý talus). K chabosti vazů značně také přispívá i obezita, celková onemocnění, nošení nevhodné obuvi či malnutrice.

Jak se projeví plochá noha?

Často probíhá bez příznakově, pouze kosmetický problém. U symptomatických nohou se

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.