Náhrada kloubní chrupavky

Základní pojmy

U izolovaných ohraničených defektů kloubní chrupavky je možné nahradit chybějící chrupavku, buď odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena a přenesením do místa poškozené chrupavky („mozaiková plastika“) nebo pomocí umělých kolagenových implantátů, které vyplní defekt na chrupavce. Náhrada chrupavky se nejčastěji provádí artroskopicky nebo otevřeně z několika centimetrového přístupu do kloubu. Volba typu náhrady chrupavky a přístupu (artroskopicky nebo otevřeně) se volí podle velikosti a lokalizace defektu.

Více informací o poškození kloubní chrupavky najdete zde.

Průběh náhrady kloubní chrupavky

PŘEDOPERAČNÍ INFORMACE

Před operací

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

OPERAČNÍ INFORMACE

Operace

Nejčastěji se volí celková anestezie. Je možné si také vybrat svodnou anestezii (tzv. spinální) do páteře. 

Operace trvá většinou:

přibližně 1-1,5 hodiny

 

Náhrada kloubní chrupavky

Provádí se, buď odběrem vlastní chrupavky z nezatěžované části kolena (mozaikplastika) nebo pomocí kolagenových implantátů, které vyplní defekt na chrupavce.

INFORMACE O HOSPITALIZACI

Hospitalizace

Délka hospitalizace:

cca 1–3 dny

INFORMACE O REKONVALESCENCI

Rekonvalescence a pooperační režim

Vytažení stehů – za 8- 14 dnů po operaci

Rehabilitace – cvičení pohybu nejdříve po sundání ortézy, tj. za 2-4 týdny.

Chůze o berlích – 6 týdnů

Ortéza – 2-4 týdny podle lokality poškozené chrupavky dle doporučení operatéra.

Rekonvalescence – přibližně 2-3 měsíce.

Sportovní aktivita – nejdříve po zklidnění kloubu cca za 6 měsíců.

Návrat do zaměstnání – délka pracovní neschopnosti je zcela individuální a zálěží na náročnosti výkonu. U sedavého zaměstnání pokud je možné s ortézou, tak nejdříve po zklidnění kloubu (tj. 14 dní). U fyzicky náročného zaměstnání za 2-3 měsíce.

Jaké mohou být komplikace?

Porucha hojení rány, infekce, trombóza, plicní embolie.