Pro co nejlepší výsledek léčby je zcela klíčové odhalit VDK co nejdříve. Z tohoto důvodu byl v ČR zaveden screening VDK, zvaný jako „Trojí síto“. Trojí proto, že ortoped během prvních tří měsíců po narození dítěte provede celkem tři vyšetření kyčlí. První vyšetření se provádí v porodnici (pokud nelze, tak do třech týdnů ambulantně). Další vyšetření by měla proběhnout po 6-ti týdnech od narození a ve 2-3 měsících. Každé z těchto vyšetření kombinuje důkladnou klinickou prohlídku s podrobným ultrazvukovým vyšetřením. Ultrazvuk je zcela bezpečný a jeho přesnost umožňuje spolehlivě identifikovat nepravidelný vývoj kyčelního kloubu. Ultrazvuk je nejčastější způsob vyšetření u kojenců do věku šesti měsíců, protože jejich kosti jsou ještě významně tvořeny chrupavkou.

Co se hodnotí na ultrazvuku?

Ultrasonografie je v tomto období života obzvláště užitečná, protože mnoho struktur kyčelního kloubu je stále tvořeno chrupavkou a není viditelné na rentgenových snímcích. K ultrazvukovému hodnocení kyčelního kloubu se používá tzv. Grafova klasifikace. Grafova klasifikace je široce používána v Evropě a je uznávána pro svou schopnost detailně popsat různé stupně VDK. Toto rozlišení je klíčové pro lékaře při rozhodování o nejlepším léčebném postupu pro daného pacienta. Popisují se celkem 4 hlavní typy. Pokud je kyčelní kloub hodnocen jako Typ II, III nebo IV, je to známka dysplazie a mělo by se zahájit léčení nebo sledování dle doporučení lékaře. Zde je zjednodušený přehled Grafovy klasifikace:

Typ I:

Ia: Normální kloub u novorozenců do 3 měsíců.

Ib: Normální kloub u kojenců nad 3 měsíce.

Typ II:

IIa: Zpožděný vývoj u kojenců do 3 měsíců. Může se normalizovat s věkem.

IIb: Nestabilní kloub u kojenců nad 3 měsíce.

IIc: Kloubní hlavice je částečně vykloubená.

IId: Kloubní hlavice je úplně vykloubená.

Typ III: Dysplastický kloub, kde je hlavice kyčle vykloubená a je tam výrazná morfologická abnormalita. Kloubní jamka je plochá a neexistuje žádný kontakt s hlavou stehenní kosti.

Typ IV: Závažná forma dysplazie, kde je hlavice stehenní kosti luxována a zdeformována.