Dětská ortopedie

Úvod

Dětský věk a dospívání jsou zcela fascinujícím obdobím z pohledu vývoje pohybového aparátu, zejména z důvodu dynamického růstu dítěte, což také s sebou přináší celou řadu různých nástrah a úskalí z ortopedického pohledu. Během dětského věku prochází jedinec různě rychlými fázemi růstu, počínaje prvním rokem života, kdy novorozenci mohou zdvojnásobit svoji hmotnost, přes školní věk, až po dospívání, kdy růstové spurty a hormonální změny významně ovlivňují vývoj pohybového aparátu. Dětský věk a dospívání proto vyžaduje specifický přístup a proto problémy s pohybovým aparátem u dětí spadají plně do kompetence dětských ortopedů.

V čem je dětský věk specifický z pohledu pohybového aparátu?

Pohybový aparát prochází během růstu mnoha změnami. Kosti, svaly a klouby dítěte neustále rostou a adaptují se. Klíčovou roli v růstu a vývoji kostí u dětí a dospívajících má růstová ploténka, známá jako epifyzární ploténka nebo fýza. Růstová ploténka je oblast hyalinní chrupavky, která se nachází na koncích dlouhých kostí, anatomicky mezi epifýzou a metafýzou. Růstové ploténky jsou však jedním z nejzranitelnějších oblastí pohybového aparátu dítěte. Poranění růstové ploténky může vést k předčasnému uzavření a potenciálně narušit normální růst kosti. Zlomeniny, které zasahují růstovou ploténku, jsou klasifikovány podle Salter-Harrisovy klasifikace. Existuje několik onemocnění a poruch, které mohou ovlivnit růstové ploténky, včetně genetických poruch, endokrinních onemocnění (např. onemocnění štítné žlázy), infekčních onemocnění, nádorů a dalších. Jakmile dospívání skončí, růstové ploténky se postupně uzavřou, osifikují (kostnatí) a zanikají, což vede k ukončení růstu kosti.

Jaké jsou specifika v diagnostice poruch pohybového aparátu u dětí?

V diagnostice u dětí existuje několik specifik, která odlišují tento proces od diagnostiky u dospělých. Dětské tělo je stále ve vývoji, což zahrnuje i proměnlivost růstových plotének, což může ovlivnit interpretaci radiologických snímků. Děti mohou mít také obtíže vyjádřit své pocity nebo lokalizovat bolest, což vyžaduje zvýšenou citlivost a pozornost od lékaře.

Nejčastější dětské ortopedické diagnózy

Vývojové dysplazie kyčelní (VDK; DDH)

Vývojová dysplazie kyčelního kloubu (VDK; v angličtině Developmental dysplasia of the hip, zkráceně DDH) je stav, kdy se kyčelní kloub dítěte nevyvíjí správně. Více informací o vývojové dysplazii kyčelního kloubu najdete zde.

Skolióza

Více o skolióze najdete zde.

Dětská plochá noha

Více informací najdete zde.

Perthesova choroba

Perthesova choroba, plným názvem Legg-Calvé-Perthesova choroba, je ortopedické onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje chlapců ve věku 4 až 8 let a postihuje kyčelní kloub. Více informací najdete zde.

.

PEC (pes equinovarus congenitus)

Pes equinovarus congenitus (česky noha kososvislá; zkráceně PEC, talipes equinovarus, anglicky clubfoot), je deformita nohy, kdy je chodidlo a kotník postaveno atypicky. Více informací najdete zde.

Osgood-Schlatterova choroba

Více informací najdete zde.

Dětská mozková obrna (DMO)

Dětská mozková obrna (zkráceně DMO, anglicky cerebral pulsy) je stav, který ovlivňuje pohyb a držení těla. Je způsoben poškozením mozku před, během nebo krátce po narození. Více informací o dětské mozkové obrně najdete zde.

Coxa vara adolescentium (CVA)

Více informací o aktuním skluzu hlavice najdete zde.