Totální náhrada kolena (TEP)

Základní pojmy

Endoprotéza = náhrada kloubu (umělý kloub), TEP = totální (kompletní) náhrada kolena, UNI = částečná náhrada poškozené části kolena

Co je umělá náhrada kolena?
Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Náhrada kolena patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň).

Jaký typ implantátu se používá u náhrady kolena?

Náhrada kolena se skládá ze tří částí – stehenní komponenta, holenní komponenta a artikulační vložka. Nejčastěji se používají cementované implantáty. V případě alergie na kovy se volí speciální antialergické implantáty.

Průběh náhrady kolena

Předoperační informace

Před operací

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Vyloučení infekčního ložiska v těle před operací

Kromě interního předoperačnho vyšetření, jsou nutné u náhrady kloubu provést další vyšetření k vyloučení skrytého infekčního ložiska – zubní vyšetření, ORL (výtěr z krku a mandlí), rozbor moče a u žen gynekologické vyšetření. V případě nálezu infekce v dané oblasti je nutné přeléčení antibiotiky, jinak hrozí riziko pooperační infekce a bude nutné operaci odložit.

Odběr vlastní krevní transfuze

Před operací si můžete nechat odebrat 1-3 vlastní krevní transfuze (autotransfuze), které jsou Vám navráceny zpět po operaci v případě potřeby. Odběr autotransfuzí se provádí na tranfuzním oddělení. Podrobnější pokyny jak postupovat Vám sdělí lékař při objednání k operaci.

Léky na ředění krve je třeba vysadit před operací

Léky na ředění krve by mohly ovlivnit krvácení během operace. Tzn. Anopyrin a jiné léky na ředění krve je nutné vysadit minimálně 7 dní před operací. Léky v žadném případě však nevysazuje sami, pouze po domluvě se svým praktickým lékařem. Nejčastěji

Je vhodné si s předstihem zajistit lázně nebo rehabilitaci?
Ano, doporučuji si s předstihem vybrat lázně nebo rehabilitační zařízení a zamluvit si termín překladu. Plánovaný překlad na rehabilitaci či do lázní je většinou 6.-8. den po náhradě kloubu.

Je možné si připlatit za „lepší“ implantát?
V současné době zákony v ČR neumožňují si vybrat a připlatit za „lepší“ implantát. Volba typu implantátu má jasně stanovená pravidla – podle věku, stavu kosti a dalších faktorů.

Operační informace

Operace

Náhrada kloubu je na řadě specializovaných pracovišť rutinní operací, ale jedná se o náročnou operaci.

U náhrady kolena se volí buď celková nebo svodná (spinální) anestezie do páteře. Volba je typu anestezie je v režii anesteziologa, nikoliv ortopeda.

Operace trvá většinou:

Náhrada kolena trvá cca 1-2 hodiny.

Informace o hospitalizaci

Hospitalizace

Příjem k hospitalizaci: termín nástupu k operaci stanoví lékař při objednání k operaci, většinou je to den před operací.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

V nemocnici: 5–8 dní (z toho 1-2 na JIP), poté překlad na rehabilitaci (do lázní)

Lázně/rehabilitace: 2-3 týdny

Nejčastější dotazy

Jak dlouho před operací je vhodné si zamluvit nadstandardní pokoj?
Zamluvte si nadstandardní pokoj s dostatečným předstihem, pokud máte o něj zájem. Nejlépe 2-3 měsíce před operací.

Jak bude probíhat rehabilitace po operaci?

Od prvního pooperačního dne se budete moct posazovat na lůžku. Od druhého dne se již budete moct za asistence fyzioterapeuta postavit a udělat několik kroků o berlích.

Jak se dostanu do lázní nebo na rehabilitaci po propuštění z nemocnice?

Odvoz na rehabilitaci nebo do lázní bude zajištěn sanitkou.

Informace o rekonvalescenci

Rekonvalescence

Rekonvalescence po náhradě kolena trvá přibližně 3-6 měsíců. Průběh pooperačního období se u každého pacienta může lišit, s ohledem na věk a celkový zdravotní stav.

Náhrada kolena je náročnější na rekonvalescenci ve srovnání s náhradou kyčle a k ustálení stavu může dojít až po půl roce, někdy až po roce od operace.

Nejčastější dotazy

Jak správně rehabilitovat po náhradě kolena?

Najdete na tomto odkazu.

Jak dlouho budu muset chodit o berlích po náhradě kolena?
Délka odlehčení o berlích je přibližně 4-6 týdnů. Nejprve se používají podpažní berle (cca 14 dní), poté se přechází na francouzské berle. Délka chůze o berlích se však může lišit podle doporučení operatéra.

Režimové opatření po náhradě kolena
Nedoporučuje se klekat, dřepat, skákat, dlouho stát či nosit těžké břemena. Dbejte opatrností při chůzi ze/do schodů. Chraňte se před pádem.

Jaký výsledek můžu očekávat od náhrady kloubu?
Úleva od bolesti, zlepšení funkce kloubu, stabilita.

Jaké mohou být komplikace spojené s náhradou kolena?
Porucha hojení rány, omezený pohyb, zlomenina, nejistota při chůzi, otok, trvající bolesti, infekce, trombóza, plicní embolie apod.

Jak se může projevit infekce v kloubu?
Počínající infekce se může projevit zvýšením tělesné teploty, zarudnutím rány, sekrecí z rány, mokváním, narůstající bolesti a otokem kloubu, popř. náhlým zhoršením funkce a pohyblivosti kloubu. Pokud máte výše uvedené příznaky, doporučuji včasnou konzultaci na ambulanci.

Sport a pohybové aktivity po náhradě kolena
Doporučují se méně fyzicky náročné aktivity, lehký rekreační sport. Sportovní aktivity jsou možné po poradě s lékařem, nejdříve po 6-ti měsících od operace.
Vhodné aktivity – cvičení, protahování, udržování celkové kondice, plavání (pouze krulové nohy), kolo, turistika a nordic walking po zpevněných a rovných cestách, běžky, tanec a golf.
Nevhodné aktivity – tenis, squash, bojové sporty, fotbal, basketball či jiné míčové sporty, sjezdové lyžování a horolezectví.

Kdy mohu řídit automobil?
Automobil lze řídit nejdříve za 6 týdnů od operace po kompletním rozcvičení pohybu kloubu. Vhodná je nejdříve konzultace lékaře.

Návrat zpět do zaměstnání?
Záleží na charakteru zaměstnání. Většinou je to období po 3 měsících od operace u sedavého zaměstnání. U fyzicky náročného až 6 měsíců, u velmi fyzicky náročného povolání se doporučuje změna pracovní pozice.

Cestování letadlem
V případě cestování leteckou dopravou budete potřebvat Průkaz nositele implantátu. Ten si můžete vyžádat u svého operatéra.

Informace o životnosti implantátu

Životnost náhrady

Jak dlouho vydrží implantát?

Životnost implantátu je zcela individuální. Obecně se uvádí životnost náhrady cca 15-17 roků. Záleží na řadě faktorů – např. na aktivitě pacienta, věku, nadváze, přidružených onemocnění apod.

Jak se postupuje v případě opotřebení, uvolnění náhrady po letech?

Pokud dojde k selhání implantátu provádí se výměna za nový (reimplantace). Tyto reoperace jsou však mnohem náročnější a spojené s vyšším rizikem celé řady komplikací. V některých případech již nález na kosti neumožňuje umístit nový implantát.

Nejčastější dotazy

Mám problémy s kolenem po úraze na lyžích. Kromě bolesti při pohybu, mám stále otok a při sportu mi koleno jakoby vyskakuje.

Při úraze kolena pravděpodobně došlo k poranění menisku a předního zkříženého vazu, který vám způsobuje pocity nestability při změně směru pohybu. V tomto případě se provádí náhrada zkříženého vazu artroskopicky. Podrobné informace najdete na podstránce operace kolena.

Mám bolestivé koleno do „O“. Je mi 40 roků a hraji rekreačně fotbal a tenis. Vybočení kolena se mi stále zhoršuje, i přestože každý den poctivě cvičím. Je to jen kosmetická vada nebo mi to může nějak poškodit kloub do budoucna?

Koleno do „O“, odborně varózní osová odchylka, patří mezi nejčastější deformity kolena. Záleží na stupni vyosení. Při vyosení kolena do varozity dochází k neustálému přetěžování vnitřní strany kloubu - chrupavky, což může skončit za relativně krátkou dobu těžkou artrózou kolena. V těchto případech je vhodná operace - osteotomie, při které srovnáme koleno a tím zabráníme jeho dalšímu poškozování a máte tak naději, že se vyvarujete v budoucnu i náhradě kloubu. Tento výkon provádím na ortopedické klinice ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je potřeba se objednat ke mně do specializované poradny a provedeme rentgen a zvolíme pro vás co nejlepší postup. Podrobné informace jak se objednat najdete na mém webu v sekci kontakty.

Mám pokročilý stupeň artrózy kyčle. Je mi 35 roků a v dětství jsem se léčil s vrozenou vadou kyčle? Lékař mě objednal na náhradu kloubu. Je vhodná operace v mém věku?

Pravděpodobně se jedná o poškození kloubu vzniklé na podkladě tzv. vývojové dysplazie kyčle. Je to jedna z častých příčin vzniku artrózy u mladších lidí. Pokud se jedná o náhradu kloubu, určitě se snažíme této operace u mladých pacientů vyvarovat. Avšak pokud jsou bolesti, tak výrazné, že vás omezují v běžném denním životě, máte klidové i noční bolesti, pak je náhrada kyčle jedinou možností. Vzhledem k tomu, že náhrada kyčle má životnost kolem 15-17 roků, je pravděpodobné, že se v budoucnu bude muset minimálně ještě jednou vyměnit.

Mám více než půl roku bolesti na zevní straně lokte a nic nezabírá. Hraji aktivně tenis a badminton. Jaké jsou možnosti?

Jedná se s největší pravděpodobností o diagnózu tenisové lokte, odborně radiální epikondylitidu. Je to problém přetížení úponu svalů, nejen u sportovců – tenistů, ale také u manuálně pracujících lidí. Konzervativní terapie, která zahrnuje obstřik, kolagen, aplikaci plazmy, rázovou vlny nebo léčebný ultrazvuk, je v 95% úspěšná. Operace se provádí až po vyčerpání všech možností konzervativní terapie.

Může pomoci artroskopie, když mám již vyšší stupeň artrózy kolena?

Ano. Ve většině případů, přibližně u 75-80 % pacientů, dojde v pooperačním období k přechodnému zlepšení stavu. Délka trvání se liší od artroskopického nálezu poškozené chrupavky a provedeného výkonu mezi jedním rokem až deseti lety. Avšak s vyšším stupněm artrózy se snižuje úspěšnost zákroku. U artrózy III. a IV. stupně se již artroskopie nedoporučuje, v těchto případech se volí již definitivní výkon náhradou kloubu.

Jsem aktivní sportovec, hraji hokej a zřejmě vlivem přetížení trpím obrovskými bolestmi kolena, které mi skoro nedovolují spát. Jak dlouho musí člověk na případnou operaci čekat?

Doporučuji ortopedické vyšetření. Je potřeba nejprve provést detailní diagnostiku, klinické vyšetření včetně magnetické rezonance a na základě výsledků zvolit správný postup a zvolit typ operačního výkonu.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00