Postup léčby DDH se může lišit v závislosti na věku dítěte a závažnosti postižení:

Zpočátku je léčba vždy konzervativní. V prvních šesti měsících se používají tzv. abdukční pomůcky. Jejich hlavním cílem je udržet kyčle dítěte v optimální poloze, aby podpořily správný vývoj kyčelního kloubu. Výběr konkrétní abdukční pomůcky a doba jejího používání závisí na věku pacienta, závažnosti postižení a doporučení lékaře. Dítě by mělo mít pomůcku na sobě, pokud možno neustále a odkládá se pouze na koupání a na praní.

Wagnerovy punčošky: Jsou to speciálně navržené punčošky, které pomáhají udržovat nohy dítěte ve vhodné pozici. Pokud je nutné pokračovat v léčbě větších dětí (obvykle 3 měsíce a více), je potřeba nahradit Wagnerovy punčošky Pavlíkovými třmeny. Tuto pomůcku navrhl doc. MUDr. Karel Wagner, CSc. Zdroj: Historie | FNOL

Pavlíkovy třmeny (popruhy): Tyto třmeny jsou nejčastěji používanou abdukční pomůckou pro VDK u novorozenců a kojenců do věku 6 měsíců. Tuto celosvětově používanou pomůcku navrhl a zavedl do praxe český ortoped profesor Arnold Pavlík. Tyto popruhy udržují nohy dítěte ve vhodné poloze, což pomáhá správně usadit hlavici stehenní kosti v kyčelní jamce. Doba nošení popruhů závisí na tom, jak rychle se kloub vyvíjí správně. Profesor MUDr. Arnold Pavlík pocházel ze Slavkova u Brna Fakutlní nemoncnice Olomouc, se zapsal do historie světové ortopedie výrazným způsobem tím, že do léčby vývojové dysplazie kyčle (dříve vrozená dysplazie kyčle) zavedl metodu funkční léčby za pomoci třmenů, které sám navrhl. Tento přístup je dodnes ve světě uznávaný a opakovaně se popisuje v nejprestižnějších monografiích o dětské ortopedii. Kromě toho zkonstruoval prof. Pavlík vlastní nitrodřeňový hřeb pro oblast proximálního femuru a výsledky léčby publikoval v „Journal Bone and Joint Surgery“ (Vol. 39-A, No. 5: 1059-75, 1957). Přednostou kliniky byl až do své smrti v roce 1962. Zdroj: Historie | FNOL

Frejkova peřinka: Tato pomůcka je speciálně tvarovaný polštář, který se umístí mezi nohy dítěte, když leží na zádech. Pomáhá udržovat nohy v abdukované (roztáhnuté) poloze. Tato pomůcka je spojovaná s další významnou osobností české ortopedie prof. Bedřichem Frejkou.

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.