Loket

Úvod a anatomie lokte

Loket (loketní kloub – latinsky: articulatio cubiti) je oblast horní končetiny, kde se spojují tři kosti – dolní část kost pažní (humerus) a horní část kostí předloktí – kosti vřetenní (radius) a kosti loketní (ulna).  Do oblasti lokte se upínají důležité svalové skupiny – trojhlavý sval pažní (triceps) na olekranon (okovec) a dvouhlavý sval pažní (biceps) na drsnatinu kosti vřetenní. Na zevní (radiální) stranu lokte se upínají natahovače (extensory) a na vnitřní (ulnární) stranu ohybače (flexory) zápěstí.

Nejčastější diagnózy

Co je to tenisový loket?

Jedná se o úponové bolesti svalů – natahovačů zápěstí a prstů na zevní straně lokte. Je způsoben nadměrným a často stereotypním přetěžováním horní končetiny. Léčba se vždy zahajujeme konzervativně (obstřik, plazma, rehabilitace, ultrazvuk). Operační terapie je indikovaná v případě, jestliže je vyčerpaná konzervativní trvající déle než 3-6 měsíců (podrobněji viz. operace tenisového lokte). Více o tenisovém loktu najdete zde.

Co je to oštěpařský nebo golfový loket?

Podobně jako tenisový loket je i oštěpařský loket onemocnění úponu svalů, ale na vnitřní straně lokte. Jsou to úponové bole svalů – ohybačů zápěstí a prstů. Léčba se vždy zahajujeme konzervativně. Operační terapie je indikovaná v krajním případě, jestliže je vyčerpaná konzervativní trvající déle než 3-6 měsíců (podrobněji viz. operace tenisového lokte).

Co je to burzitida olekranonu?

Studentský nebo písařský loket (bursitis olecrani) je název pro bolestivé postižení burzy v zadní části lokte. Burza je označení pro tíhový váček naplněný tekutinou, který vzniká z podkožního vaziva v místech mechanického zatížení či poúrazech (podrobněji viz. odstranění burzy).

Typy operací

Operace tenisového lokte

Otevřená operace, při které se na zevní straně lokte uvolní úpony svalů a odstraní se chronické zánětlivé tkáně v této oblasti.

Trvá přibližně 30-40 min.

Operace oštěpařského lokte

Otevřená operace, při které se na vnitřní straně lokte uvolní úpony svalů a odstraní chronické zánětlivé tkáně v této oblasti.

Trvá přibližně 30-40 min.

Operace bursitidy olekranonu lokte

Operační odstranění tíhového váčku v oblasti lokte. Provádí podle rozsahu buď v lokální nebo celkové anestezii.

Trvá přibližně 20-30 min.

Artroskopie lokte

Miniinvazivní endoskopická metoda, která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur. Patří mezi méně časté a specializované výkony. U lokte nejčastěji ošetření kloubní chrupavky, uvolnění pohybu či vyjmutí volných tělísek blokující pohyb.

Trvá cca 60 min.

Náhrada lokte

Náhrada (endoprotéza) loketního kloubu patří mezi nejméně časté ortopedické operace. Provádí se pouze na specializovaných klinikách. Je indikovaná u pokročilé artrózy loketního kloubu např. po zlomeninách, u revmatiků, u hemofiliků apod.

Náhrada lokte trvá cca 90-120 min..

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00