Náhrada kyčelního kloubu (TEP) – jak vypadá implantát?

Náhrada kyčle je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Odborně se označuje jako TEP – totální náhrada kloubu. Náhrada kyčle patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je...