Náhrada kyčelního kloubu, známá také jako totální endoprotéza kyčle (zkratka TEP), patří mezi každodenní ortopedické výkony. Provádí v případě pokročilého poškození kloubu např. artrózou, zánětem, kostním infarktem (avaskulární nekróza), nádorem nebo po úraze (po zlomenině krčku). Poškozený kloub se nahrazuje umělými, obvykle kovovými, plastovými nebo keramickými součástmi. Ačkoli je náhrada kyčelního kloubu často velmi úspěšná, existují určitá rizika. Mezi obávané komplikace patří luxace (vykloubení) nebo infekce. Většina moderních náhrad kyčelních kloubů vydrží 15-20 let nebo i déle při běžném používání.

Hip replacement, also known as total hip arthroplasty (abbreviated as TEP), is an everyday orthopaedic procedure. It is performed in the case of advanced joint damage, e.g. arthritis, inflammation, bone infarction (avascular necrosis), tumour or after trauma (after a neck fracture). The damaged joint is replaced with artificial parts, usually metal, plastic or ceramic. Although hip replacement is often very successful, there are some risks. Among the feared complications are luxation (dislocation) or infection. Most modern hip replacements last 15-20 years or more with normal use.

Z čeho se skládá náhrada kyčelního kloubu?

Jamka: Miska, která nahrazuje původní poškozenou jamku kyčelního kloubu . Může být vyrobena z kovu nebo keramiky. Do jamky se vkládá plastová, keramická nebo kovová vložka (inzert.)

Dřík: Tato část nahrazuje horní část stehenní kosti, je vložena dovnitř stehenní kosti.

Hlavička: Toto je nová „hlava“ stehenní kosti, která se otáčí v jamce. Může být vyrobena z kovu nebo keramiky.

Totální endoprotéza kyčle (TEP)

Jaké drží implantát ke kosti?

Existují dva hlavní způsoby, jakými jsou tyto části náhrady připevněny ke kosti. Používají se buď cementované náhrady, u kterých je implantát přichycen („přilepen“) pomocí speciálního kostního cementu. Další variantou jsou necementované náhrady, které využívají anatomický tvar implantátu a speciální povrch, který umožní přirozený růst kostní tkáně, čímž je implantát bezpečně zafixován. V některých případech se kombinují (hybridní náhrady).

Volba implantátu záleží na řadě faktorů jako například na kvalitě kosti. Necementované implantáty se volí u mladších lidí, zatímco cementované náhrady u starších, z důvodu řídnutí kostí a vyššího rizika uvolnění.

Další informace k náhradě kyčelního kloubu včetně pooperačního režimu, jak dlouho budete muset chodit o berlích apod. se dozvíte na podstránce náhrada kyčelního kloubu.

Ke stažení v pdf. (pro tisk)

Náhrada kyčelního kloubu (TEP) – informační leták – CZ verze

Total hip arthroplasty (THA, THR)  – information flyer – pdf. printable version English