Kolena do „X“ neboli x-ka

Koleno do „X“, známé odborně také jako genu valgum, jsou stav, kdy jsou kolena vbočená dovnitř, tzn. při zátížení směřují k sobě až se dotýkají, dokonce při chůzi se mohou kolena třít o sebe. Lidově se označují jako „x-ka“. V angličtině se používá název „knock...