Avaskulární nekróza hlavice stehenní kosti (zkratka AVN), také známá jako osteonekróza, je onemocnění, při kterém dochází k částečnému nebo úplnému přerušení krevního zásobení hlavice stehenní kosti. Krev přináší do kosti výživu a v případě, že dojde k přerušení toku krve začne odumírat (nekróza) nevyživená část kostní tkáně. Pokud se neřeší zavčas, může vést ke kolapsu kloubní plochy a následné destrukci kyčelního kloubu. AVN často postihuje mladší lidi, což je z pohledu náhrady kyčle a její životnosti velký problém.

Jaké jsou příčiny vzniku kostní nekrózy?

V řadě případů příčinu nenajdeme, ale existují některé známé rizikové faktory jako např. dlouhodobé užívání kortikosteroidů, nadměrné konzumace alkoholu, kouření, pakované úrazy kyčle, radioterapie, autoimunitní onemocnění a některé krevní poruchy jako srpkovitá anémie nebo trombofilie.

Přečtěte si pokračování tohoto exkluzivního článku a plného přístupu do všech rubrik včetně obrázků, fotodokumentace a videí s naším prémiovým předplatným!

Cena 199 Kč za roční předplatné

Koupit
Připojte se ještě dnes a získejte:
Neomezený přístup k prémiovému obsahu ortopedickeoperace.cz
Více než 100 odborných článků k pohybovému aparátu
Upozornění: Předplatné nezahrnuje přístup k placeným videodokumentům.