Artroskopie ramena

Základní pojmy

Co je artroskopie (ASK)?

Jedná se o miniinvazivní metodu (přístup do kloubu jen z malých přístupových ran v oblasti ramena), která slouží k diagnostice a ošetření poraněných či jinak poškozených nitrokloubních struktur. Výhodou této metody je především minimální zátěž pro pacienta. Artroskopie ramena je častou ortopedickou operací.

Nejčastější artroskopické operace v oblasti ramena:

sešití svalů rotátorové manžety, stabilizace ramena při nestabilitě, odstranění srůstů, vyčištění zánětlivých tkání při burzitidě, uvolnění pohybu u zmrzlého ramena, ošetření dlouhé šlachy bicepsu.

Průběh operace artroskopie ramena

Předoperační informace

Před operací

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Operační informace

Operace

Artroskopie ramena se provádí výhradně v celkové anestezii. Jen vyjímečně ve svodné anestezii.

Operace trvá většinou:

Prostá artroskopie trvá cca 30-40 min.

Stabilizace ramena trvá cca 60 min.

Sešití svalů rotátorové manžety trvá cca 60-90 min.

Stabilizace AC skloubení trvá cca 60 min.

Nejčastější artroskopické operace ramena

Prostá artroskopie (bez použití implantátu)

  • odstranění srůstů a chronických zánětlivých změn u burzitidy
  • vyprázdnění kalcifikátů (zvápenatění)
  • snesení kostěného výběžku
  • uvolnění pohybu u zmrzlého ramena
  • vyčištění subkakromiálního prostoru
  • ošetření dlouhé šlachy bicepsu při zánětu
  • ošetření kloubní chrupavky

Rekonstrukční artroskopie (s použitím implantátu)

  • sešití svalů rotátorové manžety při prasklině svalů
  • stabilizace ramena při „vyskakování“ ramena
  • stabilizace AC skloubení poúrazovém vykloubení
Informace o hospitalizaci

Hospitalizace

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

Prostá artroskopie ramena: cca 1–3 dny.

Rekonstrukční artroskopie ramena: cca 2-3 dny.

Informace o rekonvalescenci

Rekonvalescence

Vytažení stehů – za 10 – 14 dnů po operaci.

Prostá artroskopie ramena (bez použití implantátu, vyčištění srůstů, chronických zánětlivých změn, ošetření šlachy bicepsu, snesení kostěného výběžku, vyprázdnění kalcifikátů apod.)

Rehabilitace – možno začít téměř ihned po operaci, po propuštění z nemocnice je vhodná ambulantní rehabilitace pod dohledem fyzioterapeuta.

Ortéza – většinou není potřeba, pouze v případě ošetření dlouhé šlachy bicepsu na 3 týdny.

Rekonvalescence – přibližně 1-2 měsíce.

Sportovní aktivita – nejdříve po zklidnění a rozcvičení kloubu cca za 2 měsíce. 

Návrat do zaměstnání – délka pracovní neschopnosti je zcela individuální a zálěží na typu zaměstnání.

Rekonstrukční artroskopie (sešití svalů rotátorové manžety, stabilizace ramena, stabilizace AC skloubení)

Ortéza – záleží na typu rekonstrukčního výkonu – stabilizace ramena – 5-6 týdnů, sešití svalů rotátorové manžety – 3-4 týdny, stabilizace AC skloubení – 4 týdny.

Rehabilitace – nejdříve po sundání ortézy. 

Rekonvalescence – trvá přibližně 2-3 měsíce.

Sportovní aktivita – po rozcvičení pohybu, cca za 3-4 měsíce.

Návrat do zaměstnání – délka pracovní neschopnosti je zcela individuální a zálěží typu zaměstnání. 

Jaké mohou být komplikace po artroskopii?
Porucha hojení rány, infekce, trombóza, selhání implantátu, plicní embolie atd.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00