Náhrada ramena

Základní pojmy

Endoprotéza = náhrada kloubu (umělý kloub)
TEP = totální (kompletní) náhrada kloubu
CKP = náhrada horního konce pažní kosti s ponecháním vlastni kloubní jamky

Co je umělá náhrada ramena?
Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Náhrada ramena patří mezi méně částé náhrady kloubu. Provádí se výhradně na specializovaných pracovištích. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň), po tříštivých zlomeninách horní části pažní kosti apod.