Náhrada ramena

Základní pojmy

Endoprotéza = náhrada kloubu (umělý kloub)
TEP = totální (kompletní) náhrada kloubu
CKP = náhrada horního konce pažní kosti s ponecháním vlastni kloubní jamky

Co je umělá náhrada ramena?
Umělá kloubní náhrada je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Náhrada ramena patří mezi méně částé náhrady kloubu. Provádí se výhradně na specializovaných pracovištích. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň), po tříštivých zlomeninách horní části pažní kosti apod.

Průběh náhrady ramena

Předoperační informace

Před operací

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Vyloučení infekčního ložiska v těle před operací

Kromě interního předoperačnho vyšetření, jsou nutné u náhrady kloubu provést další vyšetření k vyloučení skrytého infekčního ložiska – zubní vyšetření, ORL (výtěr z krku a mandlí), rozbor moče a u žen gynekologické vyšetření. V případě nálezu infekce v dané oblasti je nutné přeléčení antibiotiky, jinak hrozí riziko pooperační infekce a bude nutné operaci odložit.

Léky na ředění krve je třeba vysadit před operací

Léky na ředění krve by mohly ovlivnit krvácení během operace. Tzn. Anopyrin a jiné léky na ředění krve je nutné vysadit minimálně 7 dní před operací. Léky v žadném případě však nevysazuje sami, pouze po domluvě se svým praktickým lékařem. 

Operační informace

Operace

Náhrada ramena je méně častou náhradou kloubu a provádí se výhradně na  specializovaných pracovišť.

Náhrada ramena se provádí pouze v celkové  anestezii. 

Operace trvá většinou:

Náhrada ramena trvá cca 1,5-3 hodiny

Informace o hospitalizaci

Hospitalizace

Příjem k hospitalizaci: termín nástupu k operaci stanoví lékař při objednání k operaci, většinou je to den před operací.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

V nemocnici: 5–8 dní (z toho 1-2 na JIP), poté propuštění domů. 

Lázně/rehabilitace: po sundání ortézy, tzn. cca za 4 týdny od operace.

Informace o rekonvalescenci

Rekonvalescence

Rekonvalescence po náhradě ramena je často velmi zdlouhavá, trvá přibližně 6-8 měsíců. Průběh pooperačního období se u každého pacienta může lišit, s ohledem na věk a celkový zdravotní stav.

Ortéza – celkem 4 týdny od operace

Rehabilitace – rozcvičení pohybu, obnova svalové síly. Často trvá několik měsíců.

Nejčastější dotazy 

Jaké mohou být komplikace spojené s náhradou ramena?

Vykloubení (luxace), porucha hojení rány, omezený pohyb, zlomenina, otok,  trvající bolesti, infekce, trombóza, plicní embolie atd.

Jak se může projevit infekce v kloubu?

Počínající infekce se může projevit zvýšením tělesné teploty, zarudnutím rány, sekrecí z rány, mokváním, narůstající bolesti a otokem kloubu, popř. náhlým zhoršením funkce a pohyblivosti kloubu. Pokud máte výše uvedené příznaky, doporučuji časnou konzultaci na ambulanci.

Sport a pohybové aktivity po náhradě ramena

S náhradou ramena se nedoporučje sportovat.

Návrat zpět do zaměstnání?

Záleží na typu zaměstnání. Nedoporučuje se návrat do zaměstnání s používáním končetiny s nahrazeným kloubem.

Cestování letadlem

V případě cestování leteckou dopravou budete potřebvat Průkaz nositele implantátu. Ten si můžete vyžádat u svého operatéra.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00