Osteotomie kolena do „X“

srovnání kolena 

Základní pojmy

Co je to osteotomie?

Osteotomie je operační metoda, při které protínáme kost s cílem srovnat koleno a přenést zátěž na zdravou část kloubu. Výkon nejčastěji provádíme u kolena do „O“, méně často do „X“. Srovnáním kolena zabráníme jeho dalšímu poškozování a máte tak naději, že se vyvarujete v budoucnu i náhradě kloubu. Výkon je vhodný spíše u mladších a aktivních lidí. Nespornou výhodou tohoto výkonu je zachování vlastního kloubu. 

U kolena do „X“ se provádí výkon nejčastěji na dolní části stehenní kosti tzv. closed wedge osteotomie neboli uzavřená osteotomie, při které se upravuje osa končetiny vytnutím (odstraněním) klínu. V případě, že je deformita na holenní kosti, méně často, pak přistupujeme k osteotomii s vytnutím klínu na holenní kosti z vnitřní strany.

Průběh osteotomie kolena

Předoperační informace

Před operací

Předoperační vyšetření

Před operací je nutné si zajistit kompletní předoperační interní vyšetření dle návodu cestou praktického lékaře. V případě, že se léčíte s jiným závaznějným onemocněním, pak příprava probíhá v režii specialisty na danou problematiku (kardiolog, diabetolog, nefrolog apod.).

Předoperační vyšetření proveďte maximálně měsíc před operací, odběr krve nesmí být starší 14 dní. Domluvte se dopředu se svým praktickým lékařem.

Operační informace

Operace

U osteotomie se volí nejčastěji celková anestezie popř. svodná (spinální) anestezie do páteře. Volba typu anestezie je zcela v režii anesteziologa, nikoliv ortopeda.

Operace trvá většinou:

 

Osteotomie u kolena od „X“ trvá cca 1-,5 hodiny.

Informace o hospitalizaci

Hospitalizace

Příjem k hospitalizaci: termín nástupu k operaci stanoví lékař při objednání k operaci, většinou je to den před operací.

Standardní délka hospitalizace dle operačního výkonu:

Pobyt v nemocnici: cca 3-4 dny při nekomplikovaném průběhu.

 

Informace o rekonvalescenci

Rekonvalescence

Rekonvalescence po osteotomii trvá přibližně 4-8 měsíců. Průběh pooperačního období se u každého pacienta může lišit, s ohledem na věk a celkový zdravotní stav.

Jaký bude pooperační režim po osteotomii?

Vytažení stehů – za 10-14 dní podle stavu rány.

Chůze o berlích –  celkem 6-8 týdnů podle hojení osteotomie

Ortéza kolena – 2-4 týdny 

Rehabilitace – cvičení pohybu kolena po sundání ortézy. Fyzikální terapie bez cvičení pohybu (elektroléčba, laser, léčebný ultrazvuk apod.) na snížení otoku, proti bolesti je možné začít již po vytažení stehů tj. za 10-14 dní.

Jaké mohou být komplikace spojené s osteotomií?

Porucha hojení rány, omezený pohyb, trvající bolesti, infekce, fraktura (zlomenina) během operace s nutností přídatné dlahy a operační rány, jizvy i keloidní, prodloužené hojení kosti, popř. vznik pakloubu (nespojení kosti) s nutností reoperace, omezení pohyblivosti kolenního kloubu, pokračování rozvoje degenerativních kloubních změn s nutností náhrady kloubu.

Sport a pohybové aktivity po osteotomii

Po zhojení osteotomie nejsou žádné omezení pohybové aktivity. Limitace jsou dané stupněm artrózy kloubu.

Kdy mohu řídit automobil?

Automobil lze řídit nejdříve za 2,5 měsíce od operace resp. po kompletním rozcvičení pohybu kloubu. Vhodná je nejdříve konzultace lékaře.

Návrat zpět do zaměstnání?

Záleží na charakteru zaměstnání. Většinou je to období po 2-3 měsíce od operace u sedavého zaměstnání. U fyzicky náročného až 3-8 měsíců.

Za jak dlouho se odstraňuje dlaha, která drží osteotomii?

Dlaha se vytahuje přibližně za rok a půl až dva od operace. Je to minimální výkon, odlehčení o berlích pouze do stehů, poté je možné začít s plnou zátěží.

Kontakty

Ortopedická klinika

Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc

Kontakt: +420 585 853 533 

Ordinační den: každé pondělí 8:00-15:00

Neo Sport Clinic s.r.o.

Čajkovského 1348/18A, Horní lán, Olomouc 

Kontakt: +420 702 634 411

Mail: recepce@neosportclinic.cz

Konzultační doba: čtvrtek 1x za 14 dní od 16:00-18:30

Ortopedické a rehabilitační centrum SHAPE

Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc

Kontakt: +420 585 436 300

Konzultační doba: každá středa od 16:00-18:00