Náhrada předního zkříženého vazu (plastika LCA) je častou artroskopickou operací. Je to výkon kombinovaný s odběrem štěpu (otevřená operace) a artroskopickou náhradou vazu. Možnosti odběru štěpu: vlastní (autologní), od dárce (allogenní). Jako vlastní štěp se nejčastěji používá šlacha jednoho z hamstringů. Další možností je odběr tzv. patelárního štěpu – BTB (B – kostní bloček z čéšky, T – část šlachy patelárního vazu, B – kostní bloček z holenní kosti). Více informací o plastice LCA najdete v části koleno/náhrada předního zkříženého vazu.