Náhrada kyčle je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Odborně se označuje jako TEP – totální náhrada kloubu. Náhrada kyčle patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň). Implantát se skládá ze tří částí – jamka, hlavička a dřík. Jamka je umístěna v původní jamce (acetabulu), dřík je uložen uvnitř dutiny stehenní kosti. Více informací o náhradě kloubu, přípravě před operací a pooperačním průběhu najdete na videu níže nebo v části náhrada kolena.