Náhrada kolena je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Odborně se označuje jako TEP – totální náhrada kloubu. Náhrada kolena patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je metodou volby u pacientů s pokročilým stupněm artrózy (III. a vyšší stupeň). Implantát se skládá ze tří částí – stehenní a holenní komponenta. Mezi nimi se nachází artikulační vložka vyrobená nejčastěji z polyethylénu. Více informací o náhradě kloubu, přípravě před operací a pooperačním průběhu najdete na videu níže nebo v části náhrada kolena.