Částečná náhrada kolena – jak se provádí?

Při částečné náhradě kloubu (UNI) se nahrazuje pouze poškozená část kolena, nejčastěji vnitřní strana kolena. Je vhodná pro pacienty ve věku 60-70 roků, s RTG prokázanou artrózou III. stupně a osovou odchylkou do 10 stupňů. Výhodou je menší přístup do kloubu,...

Náhrada kolena (TEP) – jak vypadá umělý kloub?

Náhrada kolena je operační metoda, při které se nahrazují poškozené kloubní povrchy umělým implantátem (endoprotézou). Odborně se označuje jako TEP – totální náhrada kloubu. Náhrada kolena patří v současné době k nejčastějším operačním výkonům v ortopedii. Je...

Náhrada předního zkříženého vazu – plastika LCA

Náhrada předního zkříženého vazu (plastika LCA) je častou artroskopickou operací. Je to výkon kombinovaný s odběrem štěpu (otevřená operace) a artroskopickou náhradou vazu. Možnosti odběru štěpu: vlastní (autologní), od dárce (allogenní). Jako vlastní štěp se...

Artróza a její terapie

Artróza je proces postupného úbytku (snížení vrstvy) kloubní chrupavky. Je časté onemocnění a postihuje přibližně 12 % populace. Artróza je však komplexní onemocnění, nejedná pouze o poškození kloubní chrupavky, ale i okolních struktur (vazů, kloubního pouzdra,...