Perthesova choroba: Onemocnění kyčelního kloubu u dětí

Perthesova choroba, plným názvem Legg-Calvé-Perthesova choroba, je ortopedické onemocnění, které se nejčastěji vyskytuje chlapců ve věku 4 až 8 let a postihuje kyčelní kloub. Základním problémem Perthesovy choroby je dočasná ztráta krevního zásobení do hlavice...

Pes equinovarus congenitus: Noha kososvislá

Pes equinovarus congenitus (česky noha kososvislá; zkráceně PEC, talipes equinovarus, anglicky clubfoot), je deformita nohy, kdy je chodidlo a kotník postaveno atypicky. Zjistitelná již během prenatálního sreennin na ultrazvuku.  Je častější u chlapců (2:1) a v...

Vývojová dysplazie kyčelní u dětí: Jak se postupuje při léčbě

 Postup léčby DDH se může lišit v závislosti na věku dítěte a závažnosti postižení: Zpočátku je léčba vždy konzervativní. V prvních šesti měsících se používají tzv. abdukční pomůcky. Jejich hlavním cílem je udržet kyčle dítěte v optimální poloze, aby podpořily správný...