Artróza je proces postupného úbytku (snížení vrstvy) kloubní chrupavky. Je časté onemocnění a postihuje přibližně 12 % populace. Artróza je však komplexní onemocnění, nejedná pouze o poškození kloubní chrupavky, ale i okolních struktur (vazů, kloubního pouzdra, přiléhající kosti atd.). V počínajících stadiích artrózy volíme konzervativní postup (obstřik, aplikace plazmy, injekční výživa do kloubu – kyselina hyaluronová atd.). Při trvání potíží indikujeme nejčastěji k artroskopické operaci. U pokročilé artrózy je často jediným možným řešením náhrada kloubu.