Ambulantní výkon v rámci jednodenní chirurgie znamená, že nebudete muset ležet po artroskopii v nemocnici, ale cca za 2 hodiny po výkonu budete propuštěni domů. Ambulantně se provádí nejčastěji ošetření menisků. V případě nálezu větších defektů na kloubní chrupavce, kompletním roztržením zkřížených vazů, bude zajištěna další rekonstrukční artroskopickou nebo otevřenou operací na specializovaném pracovišti.

Nejvhodnější kandidát je mladší pacient (cca do 60 roků), bez závažnějších onemocnění.

Jaké jsou výhody ambulantní artroskopie kolena?

Bez nutnosti hospitalizace.

Anestezie je krátkodobá, cca 15-30 min, bez intubace.

Propuštění domů v den operace, cca 2 hodiny po operaci.

Dřívější termín operace po domluvě s operatérem.

Vlastní operace hrazena pojišťovnou.

U koho se nedoporučuje ambulatní výkon?

Zejména u rizikových pacientů se závažnějším onemocněním srdce (stavy srdečních infarktech, srdeční arytmie), stavy po trombózách. Ambulantní výkon také není vhodný u pacientů s onemocněním ledvin, na dialýze apod. Opatrnost bychom měli mít i pacientů s cukrovkou. U těchto pacientů je lépe zvolit artroskopii s hospitalizací.

 

Podrobnější informace o ambulantní artroskopii najdete zde.